01.03.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

DOLOČANJE PRIPADAJOČEGA FUNKCIONALNEGA ZEMLJIŠČA STAVBAM IN VZPOSTAVITEV ETAŽNE LASTNINE NA PODLAGI SPREMEMB ZVETL-A

Ljubljana, 1.3.2012 - Združenje občin Slovenije je za uslužbence občin in javnih zavodov občin organiziralo posvet s področja določanja pripadajočega funkcionalnega zemljišča stavbam in vzpostavitev etažne lastnine na podlagi sprememb Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVETL).

 


Na posvetu so predstavnica Službe Vlade RS za zakonodajo Mateja Tamara Fajs strokovnjak s področja urbanizma mag. Janez Frelih ter stalni sodni izvedenec geodetske stroke mag. Branko Kovač predstavili celoten postopek določanja pripadajočega funkcionalnega zemljišča stavbam in vzpostavitev etažne lastnine na podlagi sprememb ZVETL-a s treh vidikov, in sicer pravnega, urbanističnega ter geodetskega.


< ZOS NA POGOVORIH Z DRŽAVNO SEKRETARKO O IZVAJANJU PROGRAMOV JAVNIH DEL