13.07.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

DOLOČAJE CEN KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 13.07.09 – V ZOS se že vse leto aktivno ukvarjamo s problematiko določanja cen komunalnih storitev. Tako smo na pristojne posredovali predlog, da čimprej pristopijo k pripravi nove uredbe na tem področju in prenesejo pristojnost določanja cen komunalnih storitev v celoti na občine.


Konec maja je na Ministrstvu za gospodarstvo potekal sestanek v zvezi z realizacijo 2. točke Dogovora o višini povprečnine, o preučitvi možnosti za poenostavitev določanja cen komunalnih storitev. Občine smo predlagale prenos pristojnosti določanja cen komunalnih storitev na lokalne skupnosti. Predstavniki občin so na sestanku ponovno predlagali, da se država umakne in da občine na tem področju postanejo avtonomne. Poudarjeno je bilo, da je strah o enormnem dviganju cen s strani občin neutemeljen, saj bodo občine cene določale v skladu z metodologijo in v končni fazi le te odgovarjajo volivcem. Poleg tega je bil podan predlog o ustanovitvi telesa, ki bi podajalo mnenja na cene komunalnih stroritev v občinah, ki bi se na podlagi mnenja same odločile o višini cene. Večina prisotnih na sestanku se je načeloma strinjala s sprostitvijo določanja cen komunalnih storitev, vendar so dodali, da določena oblika nadzora oziroma metodologija mora biti.

 

Takrat sta bili izpostavljeni dve možni reštvi: ali trenutni sistem poenostaviti, ali prenesti pristojnost določanja cen na lokalne skupnosti. V ZOS se vsekakor zavzemamo za slednjega.

 

Na pristojne smo naslovili vprašanje o realizaciji 2. točke Dogovora o višini povprečnine - o preučitvi možnosti za poenostavitev določanja cen komunalnih storitev. Obenem pa smo predlagamo, da država čimprej pristopi k sprejetju nove uredbe, ki bo to področje uredila tako, da bo pristojnost določanja cen komunalnih storitev prepuščena občinam


< 35.SEJA VLADE