28.04.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

DOLGOTRAJNA OSKRBA STAREJŠIH V PRIHODNOSTI VELIK PROBLEM OBČIN

Povpraševanje in stroški dolgotrajne oskrbe naj bi se do leta 2050 znatno povečali, v danes objavljenem poročilu napoveduje Evropska komisija. Kot še ugotavlja Bruselj, je velika večina Evropejcev - skoraj 90 odstotkov - bolj naklonjena oskrbi na domu ali v skupnosti kot oskrbi v ustanovah.


Predvidena rast povpraševanja po storitvah dolgotrajne oskrbe predstavlja velik izziv za nacionalne vlade, vendar pa poročilo z naslovom Dolgotrajna oskrba v EU kaže, da države članice namenjajo zadostna sredstva za odziv na naraščajoče povpraševanje in si prizadevajo za zagotovitev splošnega dostopa do kakovostne oskrbe. Kot glavne izzive za nacionalne vlade poročilo sicer izpostavlja zagotavljanje splošne dostopnosti do storitev dolgotrajne oskrbe in zagotavljanje financiranja zanje z ustrezno kombinacijo javnih in zasebnih virov, krepitev usklajevanja med socialnimi in zdravstvenimi storitvami, spodbujanje oskrbe na domu ali v skupnosti ter izboljševanje pogojev poklicnih izvajalcev oskrbe in podpiranje nepoklicnih izvajalcev oskrbe. "Poročilo kaže, da države članice že pripravljajo različne rešitve. Tudi na evropski ravni se ugotavlja močna zavezanost zagotavljanju splošnega dostopa do kakovostne oskrbe," je povedal komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Vladimir Ĺ pidla. Ob tem je komisar poudaril: "Ne smemo si zatiskati oči pred resničnostjo, pač pa ukrepati in tako zagotoviti kakovostno oskrbo sedaj in v prihodnosti." V Evropi bo število prebivalcev, starih 80 let ali več, v letu 2050 predvidoma doseglo 50 milijonov - v primerjavi z 18 milijoni v letu 2004. čŒe bodo ljudje dodatna leta preživljali v slabem zdravju ali bodo potrebovali pomoč, se bo število vzdrževanih oseb do leta 2050 tako več kot podvojilo. Poročilo predvideva, da se bo v državah EU-25 povprečna javna poraba za dolgotrajno oskrbo skoraj podvojila z 0,9 odstotka BDP v letu 2004 na 1,6 odstotka v letu 2050. Raziskava Eurobarometra iz leta 2007 medtem kaže, da večina Evropejcev pričakuje, da bo nekoč potrebovala dolgotrajno oskrbo. V primeru, da bi potrebovali oskrbo, bi se jih kar 86 odstotkov odločilo za oskrbo na svojem domu ali domu sorodnikov, le osem odstotkov pa za oskrbo v ustanovah. O poročilu komisije sicer razpravljajo udeleženci konference o medgeneracijski solidarnosti, ki v organizaciji slovenskega predsedstva EU danes in v torek poteka na Brdu pri Kranju. Cilj konference je poiskati rešitve, ki bodo temeljile na solidarnem sožitju generacij. Ena od tem razprave je tudi dolgotrajna


< VLADA O SVEŽJU IZ ZDRAVSTVENEGA PODROČJA