28.01.2015 Starost: 8 let

DOGOVOR O POVPREČNINI SPOREN V TOČKI GLEDE VIŠINE SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ

Ljubljana, 28. 1. 2015 - Tudi po današnjem sestanku združenj občin z Ministrstvom za finance dogovor o višini povprečnine še ni bil podpisan. Za Združenje občin Slovenije je sporen del dogovora, ki se nanaša na višino sredstev za sofinanciranje investicij.


Predlog dogovora predvideva povprečnino za prvo polletje letos v višini 525 evrov, za drugo polletje pa v višini 500,83 evra.

 

Uskladili smo se o sprejetju zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin. Vlada RS pa se v dogovoru zavezuje tudi, da bo do 30. junija poskrbela za sprejem potrebnih sistemskih in zakonskih ukrepov za znižanje stroškov občin v višini 22,8 milijona evrov. V kolikor tega ne bi uspela, iz dogovora izhaja, da bo ta sredstva zagotovila na drug način.

 

Neusklajeni pa so še pri sredstvih za sofinanciranje investicij. V Združenju občin Slovenije smo na skupščini v torek sklenili, da morajo sredstva, ki jih občine za investicije v lokalno infrastrukturo dobijo na podlagi 21. člena zakona o financiranju občin, ostati na ravni dveh odstotkov skupne primerne porabe občin.  Vladna stran je pripravljena pristati na en odstotek, kar naj bi predstavljalo približno deset milijonov evrov. Kompromisna rešitev predloga ZOS gre v smeri, da bi sicer ostali pri dveh odstotkih, s tem da bi polovico dobili izplačano letos, polovico v naslednjem letu, a bi bil ta drugi del vključen v dogovor za naslednje leto.

 

Na ZOS poteka dopisna seja predsedstva, na kateri se odloča o podpisu oziroma nepodpisu dogovora o povprečnini za leto 2015.

 


< 17. REDNA LETNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE