27.05.2021 Starost: 359 dni

DOGOVOR S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA POTRJEN NA VLADI

Ljubljana, 27. 5. 2021 - Vlada je danes, 27.5.2021 sprejela predlog dogovora s sindikati javnega sektorja o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter letošnjem regresu za letni dopust. Podpis bo predvidoma že v petek, 28.5.2021.


Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je na novinarski konferenci, na kateri so predstavili nekatere odločitve vlade, poudaril, da dogovor javnim uslužbencem prinaša odpravo nekaterih preostalih varčevalnih ukrepov, višji regres za letni dopust, hkrati pa odpravlja dve zelo pomembni administrativni oviri.

Med pomembnejšimi rešitvami iz dogovora je izpostavil dvig višine letnega regresa. Po zakonu namreč zaposlenemu pripada regres najmanj v višini minimalne plače, kar bi pomenilo 1024 evrov, dogovor pa predvideva regres v višini 1050 evrov.

Po Koritnikovih besedah bo regres morda izplačan v dveh delih; prvi del 4. junija, drugi pa prav tako v juniju, a z majsko plačo, ko bi izplačali 26 evrov, namenjenih kritju morebitnih stroškov zaradi spremembe izplačilnega dne oz. stroškov, ki bi javnim uslužbencem nastali na banki.

Ena od administrativnih razbremenitev, kjer so sledili predlogom strateškega sveta za debirokratizacijo, je namreč po navedbah ministra tudi zamik izplačila plače pri proračunskih uporabnikih. Izplačilo je predvideno najkasneje deseti dan oz. deseti delovni dan v mesecu, kar bo po Koritnikovih besedah bistveno razbremenilo delo administrativnih delavcev, predvsem v državni upravi, hkrati pa bo v večji meri omogočilo, da bo plačilna lista odražala dejansko stanje za delo v preteklem mesecu, bistveno manj pa bo poračunov.

Kot pomembno spremembo v skladu s predlogi strateškega sveta za debirokratizacijo je minister izpostavil tudi spremembe pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela.

Pojasnil je, da je desetine javnih uslužbencev obremenjenih s preverjanjem, ali je ob uri njihovega prihoda na delo ali odhoda z dela na voljo javni prevoz ali ne. Sedaj so sistem poenostavili, za vse se namreč določa povračilo stroškov kilometrine, pri čemer je ta zvišana s sedanjih osmih na deset odstotkov cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina.

Hkrati izplačilo ne bo smelo biti nižje od 30 evrov, se bo pa izplačalo glede na dejansko število prihodov ali odhodov na delo. Ker pa, kot je dejal Koritnik, spodbujajo tudi javni prevoz, bodo javnemu uslužbencu, če bo predložil dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni prevoz, povrnili strošek njenega nakupa. Pri ugotavljanju razdalje od kraja prebivališča do delovnega mesta pa se bo upoštevala najkrajša varna pot.

Regres za prehrano med delom bo po novem znašal 4,30 evra, doslej 3,99 evra. Dnevnice za službena potovanja pa bodo urejene nekoliko drugače, je nanizal minister. Doslej je bilo določenih 16 evrov za dnevnice za službeno potovanje v državi nad 12 ur, sedaj bodo trije razredi, najvišja pa bo namesto 16 evrov po novem znašala 21,39 evra.

Pri kilometrini za uporabo lastnega avtomobila, kjer sta doslej bila dva režima, 18 ali 30 odstotkov cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina za prevoženi kilometer, se določa le en, v višini 30 odstotkov, kot je recimo doslej veljalo za socialne oskrbovalke, ki uporabljajo lastno vozilo, je pojasnil Koritnik.

Za pridobitev pravice do jubilejne nagrade se bo upoštevala tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe. Spremembe so tudi pri usklajevanju zneskov, kjer je doslej veljalo, da se višina regresa za prehrano usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov. Odslej se bodo tudi ostali zneski, torej nadomestilo za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči, enkrat letno uskladili z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Dvigujejo se tudi nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse. Doslej je študent dobil 97 evrov mesečno, odslej bo 172 evrov. Za dijake pa bo namesto 86 evrov mesečno veljalo povračilo v višini 47 evrov.

Minister je še napovedal, da bo podpis dogovora predvidoma v petek ob 14. uri.


< SPREJETA NOVELA STANOVANJSKEGA ZAKONA