09.07.2020 Starost: 3 let

DOGOVOR O SVEŽNJU ZA OKREVANJE BISTVENO SPREJETI DRUG TEDEN

Bruselj, 8. 7.2020- Voditelji osrednjih institucij EU so po današnjem srečanju v Bruslju izpostavili, da bi bilo dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji novega koronavirusa bistveno doseči na zasedanju voditeljev članic unije prihodnji teden, da se bodo lahko čim prej začela medinstitucionalna pogajanja. V tem svežnju je predvidenih kar nekaj sredstev za področje kohezije in programa razvoja podeželja. denar naj bi se pričel črpati 1.1.2021.


Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Bruslju sprejela nemško kanclerko Angelo Merkel kot predsedujočo Svetu EU, predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija.

Namen srečanja je bil pregledati napredek v pogovorih glede predloga prihodnjega sedemletnega proračuna unije v vrednosti 1100 milijard evrov in načrta za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov ter pripraviti intenzivna medinstitucionalna pogajanja.

Voditelji izpostavljajo, da je ob napovedi hude recesije v prihodnjih mesecih in globokih socialnih posledic krize po vsej uniji hiter dogovor o ambicioznem svežnju za okrevanje največja prioriteta unije v prihodnjih tednih.

To bo terjalo tesno usklajevanje med institucijami EU in hitro ratifikacijo ključnih elementov v članicah. Nacionalni parlamenti bodo namreč morali ratificirati ukrep dviga praga lastnih virov, ki bo omogočil zadolževanje komisije na trgih in s tem financiranje okrevanja.

Predsednica komisije je s sklicem današnjega srečanja očitno prevzela pobudo pri iskanju dogovora, medtem ko se čaka, da predsednik Evropskega sveta Michel predstavi nov predlog za proračunska pogajanja. To naj bi storil do konca tega tedna.

Voditelji članic unije bodo dogovor o svežnju, ki je glavno orodje unije v boju z zgodovinsko recesijo, poskušali doseči na zasedanju 17. in 18. julija, ki bo njihovo prvo fizično zasedanje od uvedbe pandemičnih omejitev.

Ključna odprta vprašanja se nanašajo na obseg večletnega proračuna in sklada za okrevanje, na razmerje med nepovratnimi sredstvi in posojili, na ključ za izračun nacionalnih ovojnic in na vprašanje pogojevanja teh sredstev.


< LUČE POSTALE PRVA SLOVENSKA SAMOOSKRBNA ENERGETSKA SKUPNOST