14.01.2021 Starost: 2 let

DOGOVOR O SODELOVANJU KPK IN ZOS

Ljubljana, 14.1.2021 - Danes se je glavni odbor Združenja občin Slovenije (GO ZOS) sestal s predsednikom Komisije za preprečevaje korupcije (KPK). Na sestanku s predsednikom KPK se je GO ZOS dogovoril za skupen pristop pri še boljšemu poznavanju zakonodaje s področja dela KPK v segmentu lokalne samouprave.


Dogovorili smo se o tesnejšem sodelovanju na področju delovanja organov združenja in na področju izobraževanja in informiranja s področja zakonodaje delovanja komisije. Podpredsednik ZOS Diaci  je dal pobudo, da bi se KPK udeleževal regijskih sestankov z občinami. Dogovorili smo se, da bomo občinam posredovali vprašalnik o tem katera področja iz  Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije bi si želeli bolje spoznati in kje vidijo potrebe po dodatnem izobraževanju.
Prav tako je podpredsednik Brežan podal pobudo glede morebitne spremembe (boljša informatiziranost) sistema o poročanju premoženja funkcionarjev  in uradnikov na položaju. S strani KPK smo dobili pojasnila, da izboljšave na tem področju že potekajo.

V kratkem se bomo dobili na skupnih sejah vodstva KPK in  predsedstva ZOS, na kateri bomo lahko odprli številne vsebine iz področja dela KPK.


< VLADA NA 48. REDNI SEJI Z ODLOKOM ZA 60 DNI PODALJŠALA EPIDEMIJO