09.02.2017 Starost: 6 let

DOGOVOR O POVPREČNINI TUDI TOKRAT NE BO PODPISAN

Ljubljana, 7. 2. 2017 - V Združenju občin Slovenije tudi tokrat ne bomo podpisali dogovora o višini povprečnine. Zaradi večjih izdatkov za plače in druge stroške dela na podlagi dogovora s sindikati javnega sektorja naj bi povprečnino za letos dvignili za 3,5 evra na 533,5 evra. A v ZOS vztrajamo, da tudi s tem povprečnina ostaja prenizka.


Finančno ministrstvo je v ponedeljek sporočilo, da je s pristankom na dvig povprečnine za 3,5 evra sprejelo predlog občin. Ministrstvo je združenjem občin še enkrat pisno pojasnilo izračune za svoj predlog dviga povprečnine za leto 2017 v višini treh evrov (na 533 evrov). Ocena ministrstva je, da bi dogovor s sindikati pomenil višje odhodke občinskih proračunov za okoli 6 mio evrov, kar predstavlja povišanje povprečnine za 3 EUR za leto 2017. Kljub temu pa ministrstvo razume tudi položaj občin, zato je v luči približevanja pristalo na povišanje povprečnine za 3,5 evrov, torej na 533,5 evra.

 

Kot je za STA pojasnil predsednik ZOS Robert Smrdelj, je bil predlog res tak, da bi na račun dodatnih stroškov za plače povprečnino povečali v letošnjem letu za 3,5 evra, v prihodnjem pa za 11,2 evra. Takšen je bil namreč izračun na podlagi podatkov Ministrstva za finance.

 

Vendar pa se, kot je pojasnil Smrdelj, v občinah niso strinjali že s prvotno določeno povprečnino za letos pri 530 evrih. "Takrat smo zahtevali in pri tem še vedno vztrajamo, da bi morala biti povprečnina 536 evrov," je dejal in dodal, da bi bili dogovor pripravljeni podpisati, če bi 3,5 evra dodali k tej višini, torej 536 evrom.

 

Kot je povedal, so že ob začetku pogovorov o dvigu povprečnine zaradi dodatnih stroškov jasno povedali, da dogovora ne bodo podpisali, če ne bo spremembe prvotno določene povprečnine, a je finančno ministrstvo vztrajalo na stališču, da se pogovarja le o dodatnih stroških zaradi plač.

 

Predsedstvo ZOS bo odgovor dalo v roku, ki ga je določilo Ministrstvo za finance.

 

Sicer pa je bila tudi v zakonu o izvrševanju proračunov za letos in prihodnje leto povprečnina določena brez predhodnega podpisa dogovora z združenji občin. Ministrstvo za finance bo sedaj pripravilo spremembo zakona v delu, ki govori o letošnji povprečnini. Višina povprečnine naj bi za prihodnje leto pa bo ostala nespremenjena, torej 536 evrov. Ministrstvo je namreč združenjem predlagalo, da se pogovori glede višine povprečnin za leto 2018 nadaljujejo v okviru jesenskega dogovora, ko bo znanih več dejstev v zvezi z odpravo plačnih anomalij.

 

Za prihodnje leto je ministrstvo predlagalo zvišanje povprečnine za osem evrov, občine pa za dobrih 11 evrov. V Združenju občin Slovenije vztrajamo, da se prilagodi tudi povprečnina za 2018, da se ob jesenskih pogajanjih ne bo spet »pozabilo« na te učinke oz. se jih skušalo minimalizirati.

 

 

 


< MF PREDLAGA POVPREČNINO V VIŠINI 533,5 EVROV ZA 2017