14.03.2018 Starost: 4 let

DODATNO POJASNILO V ZVEZI Z REORGANIZACIJO CENTROV ZA SOCIALNO DELO IN VLOGO LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 14. 3. 2018 - S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo prejeli dodatno pojasnilo v zvezi z reorganizacijo centrov za socialno delo. Dodatno pojasnilo se navezuje na uvedbo novega kolegijskega posvetovalnega organa sveta lokalnih skupnosti v centrih za socialno delo.


Predstavnikom sveta sedanjih CSD bo prenehal mandat z dnem spojitve v nove zavode, in sicer s 1. 10. 2018. Sveti novih zavodov se bodo predvidoma konstituirali v treh mesecih od uveljavitve aktov o ustanovitvi.

Svet bo deloval znotraj vsakega od 16 novo ustanovljenih centrov za socialno delo, v njegovi sestavi pa bodo predstavniki vseh lokalnih skupnosti, na območju katerih center deluje. Vršilec dolžnosti bo pozval lokalne skupnosti k imenovanju svojih predstavnikov v svet lokalnih skupnosti. S tako ureditvijo se želi zagotoviti večja zastopanost interesov lokalne samouprave, saj bodo na ta način v delovanje CSD vključeni predstavniki vseh lokalnih skupnosti. Koliko predstavnikov bo bo v tem svetu imela občina pa je prepuščeno dogovoru med lokalnimi skupnostmi, ki sodijo na območje novega centra.

Celotno dodatno pojasnilo je na voljo TU.

V kolikor imate kakšno vprašanje, se lahko obrnete na predstavnike projektne skupine za reorganizacijo CSD na MDDSZ na elektronski naslov dasa.meglic(at)gov.si.

* * *

 

* * *


< REDNE LOKALNE VOLITVE 2018