06.02.2020 Starost: 3 let

DODATNO POJASNILO MF V ZVEZI Z IZVAJANJEM 80.ČLENA ZJF

Ljubljana, 6.2.2020 - Z Ministrstva za finance smo prejeli dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem 80. člena Zakona o javnih financah v povezavi s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.


Prejeta pojasnila si lahko v celoti preberete TU.

 


< MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2020