02.06.2014 Starost: 9 let

DODATNE POTREBE SEKTORJEV PO RABI VODE NA OBMOČJU RS DO LETA 2021

Ljubljana, 2. 6. 2014 -Ministrstvo za kmetijstvo in okolje nam je posredovalo vprašalnik, ki je namenjen opredelitvi dodatnih sektorskih potreb po vodi na območju Republike Slovenije do leta 2021.


Posredovane podatke bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije uporabilo pri pripravi Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (NUV II) in Programa ukrepov upravljanja voda (PU NUV II) za obdobje od 2015 – 2021.

Izpolnjen vprašalnik pošljite na naslov gp.mko(at)gov.si do 30.6.2014.

VPRAŠALNIK

* * *


< ODBOR DZ POZIVA VLADO K ZAGOTOVITVI DODATNIH SREDSTEV ZA 11 OKOLJSKIH PROJEKTOV