28.01.2021 Starost: 304 dni

DODATEK ZA VPOKLICANE PRIPADNIKE CIVILNE ZAŠČITE ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Ljubljana, 28. 1. 2021 - Uprava RS za zaščito in reševanje je pripravila navodila z obrazložitvijo za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19.


Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 in sicer:

»Vpoklicanemu pripadniku Civilne zaščite za nepoklicno opravljanje nalog, državljanu, ki je vpoklican ali aktiviran preko pristojnega centra za obveščanje k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, in prostovoljcu, ki je v času epidemije vključen ali vpoklican v opravljanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči, pripada dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve v višini do 30 eurov dnevno, in sicer:

  • 10 eurov za opravljanje nalog do 4 ure,
  • 20 eurov za opravljanje nalog od 4 do 8 ur,
  • 30 eurov za opravljanje nalog, daljšo od 8 ur.«

 

Opredelitev dodatkov združuje oziroma izenačuje izplačilo dodatkov po prvem in tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE. Hkrati so dodatki po 115. členu ZIUOPDVE oproščeni plačila davkov in prispevkov. Do uveljavitve ZIUOPDVE na dan 28. 11. 2020 za izplačilo dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve vpoklicanih pripadnikov in državljanov v času razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 ter prostovoljcev, ki so izvajali naloge javne reševalne službe po 74. členu ZVNDN velja 66. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju ZIUOOPE).

Izplačilo navedenih dodatkov se skladno izvede skozi dva postopka, in sicer za časovno obdobje:

  1. od razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na dan 18. 10. 2020 do potrditve ZIUOPDVE 27. 11. 2020 se izvede skladno s 66. členom ZIUOOPE;
  2. od uveljavitve ZIUOPDVE z dne 28. 11. 2020 dalje se izvede skladno s 115. členom ZIUOPDVE.< POSLANKE IN POSLANCI POTRDILI NOVELO ZAKONA O VRTCIH