11.01.2021 Starost: 2 let

DO 31. 1. 2021 ROKI ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC STRANK V SODNIH POSTOPKIH NE TEČEJO

Ljubljana, 11. 1. 2021 - Vlada RS je na 160. dopisni seji sprejela Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom.


Upoštevaje predlog predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 13. in 16. novembra 2020 je vlada sprejela Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, ki je do 19. decembra 2020 določal, da roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, ne tečejo. To pomeni, da roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, ne tečejo oziroma se v praksi podaljšajo, kar je nedvomno v korist strank sodnih postopkov.

 

Vlada je na podlagi ponovnega predloga predsednika Vrhovnega sodišča z dne 16. decembra 2020, v katerem je predsednik ocenil, da epidemiološke razmere še ne omogočajo delovanja sodišč v polnem obsegu, sprejela nov Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, ki določa, da roki za uveljavljanje pravic strank ne tečejo od 20. decembra 2020 do 10. januarja 2021.

 

Kljub temu da trenutne razmere, upoštevaje Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije in Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 dopuščajo izvajanje javnega prevoza potnikov na območju Republike Slovenije v omejenem obsegu ter v določenih segmentih in na določenih območjih delno omogočajo gibanje in javno življenje, je predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ocenil, da trenutne epidemiološke razmere še ne dajejo zadostne podlage za delovanje sodišč v večjem obsegu in bo z odredbo omejen način delovanja sodišč podaljšal do 31. januarja 2021.

 

Glede na navedeno, roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih začasno ne tečejo, in sicer od 11. januarja 2021 do 31. januarja 2021.

 

* * *


< OBSEŽNA NADGRADNJA MOBILNE APLIKACIJE eDAVKI