15.05.2014 Starost: 9 let

DIREKCIJA ZA CESTE OPOZARJA, DA JE V USTREZNEM STANJU SAMO ŠE 27 % DRŽAVNIH CEST

Ljubljana, 14. 5. 2014 - Direkcija RS za ceste je opozorila, da ima samo še do konca junija na voljo sredstva za osnovno redno vzdrževanje državnih cest. Poudarjajo, da je zaradi pomanjkanja sredstev za vzdrževanje v ustreznem stanju le še 27 odstotkov državnih cest.


V proračunu direkcije za investicije z izjemo projektov, ki jih v višini 85 odstotkov financira EU, ni namenjenih nič sredstev, za redno vzdrževanje pa so bila že ob sprejemu proračuna zagotovljena sredstva samo za polovico leta, so sporočili z direkcije.

 

Za vzdrževanje temeljne varnosti in prevoznosti državnih cest je, kot so poudarili, nujno potrebno zagotoviti potrebnih 70,18 milijona evrov. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do visokega varnostnega tveganja za uporabnike glavnih in regionalnih cest ter ohromitve gospodarstva.

 

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev direkcija letos ne more zagotavljati osnovnega rednega vzdrževanja, torej zamenjati poškodovane prometne znake, krpati udarne jame, plužiti ceste in plačati elektriko za delovanje semaforjev, v zadostnem obsegu.

 

Od julija dalje, kot ugotavljajo, tudi ne bodo mogli več zagotavljati rednega vzdrževanja in s tem minimalne varnosti in prevoznosti državnih cest.

 

Direkcija z razpoložljivimi sredstvi že danes ponekod državljanom ne more več zagotavljati normalne dostopnosti do posameznih krajev, ob tem pa izpostavljajo omejitve nosilnosti mostov, delne zapore cest zaradi usadov in plazov, dotrajanost in poškodovanost cest zaradi vsakoletnih naravnih dogodkov.

 

Na pomanjkanje sredstev za vzdrževanje cest je opozoril tudi minister Omerzel, medtem ko so mu na finančnem ministrstvu odgovorili, da je vsak predstojnik proračunskega uporabnika odgovoren za gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi. 

 


< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODALO AMANDMAJE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN (ZFO-1C)