30.06.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

DELOVNI SESTANEK O PRIPRAVI KINOLOŠKEGA ZAKONA

Ljubljana, 30. 6. 2010 – Na pobudo predsednika Državnega sveta RS in Kinološke zveze Slovenije mag. Blaža Kavčiča smo se predstavniki Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije sestali na delovnem sestanku o pripravi kinološkega zakona.


 

Kavčič je povedal, da v okviru Državnega sveta RS deluje delovna skupina za pripravo celovite in sistematične zakonodajne ureditve področja kinologije v Sloveniji, v kateri sodelujejo predstavniki Kinološke zveze Slovenije, VURS-a in Veterinarske zbornice. S pripravo zakona želijo celovito urediti področje kinologije. Oblikovati želijo glavne usmeritve zakona o vzreji in vzgoji psov, pri čemer dajejo poudarek na preventivnem pristopu reševanja problematike. Poudarek je zlasti na vzpostavitvi kategorije odgovornega lastništva psa, zaščiti javnega interesa in seveda sami zaščiti psov. Poglavitni cilji zakona naj bi bili označevanje (vseh) psov, nadzor reprodukcije psov, izobraževanje lastnikov psov in seveda učinkovite sankcije za kršitve zakona.

 

Ker pa v zakonu manjka podlaga za občinske ukrepe, smo bili k sodelovanju pri pripravi zakona povabljeni tudi predstavniki občin, prav tako pa želijo občinam zagotoviti tudi finančno osnovo za zagotavljanje zavetišč, je poudaril Kavčič. Ob tem je tudi poudaril, da želijo z zakonom prispevati k pozitivnemu razvoju problematike psov v smer, da bi se zmanjšal dotok zapuščenih psov v zavetišče.

 

Glavni problem je porast populacije psov v zadnji letih iz 200 na 240 tisoč, od tega je le 12 % rodovnih psov. Z zakonom želijo doseči, da ima vsak pes identifikacijski list, cilj predloga pa je tudi, da bi na svet bi prišel zaželen pes, s tem pa bi bilo lahko tudi bistveno manj psov v zavetiščih. Kavčič je dejal, da sta za pripravo zakona možni dve poti - ali sprememba obstoječe zakonodaje ali nov zakon. Sicer pa je priprava zakona v fazi strokovnih razprav, Kavčič predvideva, da bo predlog zakona oblikovan do novembra.

 

Predstavniki občin smo podprli smer, v katero gre priprava zakona, torej v zagotavljanje preventivnih ukrepov. Prav tako smo bili bolj naklonjeni spreminjanju obstoječe zakonodaje kot pripravi popolnoma novega zakona. Poudarjen je bil tudi pomen učinkovitih sankcij, brez katerih še tako dober zakon ne more funkcionirati. Omenjena je bila tudi problematika mačk, za katere pa Kavčič meni, da je tako specifična, da jo je potrebno urediti posebej.


< SESTANEK PRI MINISTRU GJERKEŠU NA TEMO NOVEGA PREDLOGA ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA