22.10.2021 Starost: 344 dni

DELOVNA USPEŠNOST ZA PROMOCIJO CEPLJENJA PRI TIMIH DRUŽINSKE MEDICINE V JZ

Ljubljana, 22. 10. 2021 – Vlada je na 284. dopisni seji,dne 21.10.2021, sprejela posebni vladni projekt za spodbujanje precepljenosti oseb v populaciji proti covid-19. Cilj projekta je povečanje precepljenosti proti COVID-19, predvsem pri osebah, starejših od 50 let. Izvajalci programa so timi družinske medicine v javnih zdravstvenih zavodih in pri drugih izvajalcih javne zdravstvene službe, ki bodo med drugim za promocijo in izvedbo cepljenja prejeli tudi delovno uspešnost. Vlada je odločila, da bo donirala cepivo Janssen v instrument COVAX. Soglašala je tudi s predlogi amandmajev k predlogu gradbenega zakona in predlogu zakona o urejanju prostora.


Vlada Republike Slovenije sprejela posebni vladni projekt za spodbujanje precepljenosti oseb v populaciji proti covid-19.

S povečanjem obsega opravljanja zdravstvenih storitev za promocijo in izvedbo cepljenja in z izplačevanjem delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se bo zagotovilo ustrezno plačilo zdravstvenim delavcem v timu družinske medicine, ki bodo opravili dodatno delo in s tem zagotovili večjo precepljenost proti COVID-19 pri njih opredeljenih oseb.

Cilj projekta je povečanje precepljenosti proti COVID-19, predvsem pri osebah, starejših od 50 let. Izvajalci programa so timi družinske medicine v javnih zdravstvenih zavodih in pri drugih izvajalcih javne zdravstvene službe.

Kot tim družinske medicine se za potrebe izvajanja tega projekta štejeta zdravnik in srednja medicinska sestra oziroma diplomirana medicinska sestra, glede na vzpostavljeno in obstoječo organizacijo dela v posamezni ambulanti družinske medicine, pri čemer se pri nagradi za delovno uspešnost upošteva sorazmerni delež zaposlitve v timu družinske medicine. 

284. DOPISNA SEJA VLADE 21.10.2021


< 98. REDNA SEJA VLADE RS