25.02.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

DELOVNA USPEŠNOST IN JUBILEJNE NAGRADE V LETIH 2013 in 2014

Ljubljana, 25.2.2013- Iz ministrstva za pravosodje in javno upravo smo prejeli dopis, v katerem želi ministrstvo uporabnike proračuna opozoriti na spremembe pri izplačevanju delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad javnim uslužbencem v letih 2013 in 2014, ki so posledica uveljavitve Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12; ZIPRS1314).  


SPREMEMBE POMENIJO:

 -da se delovna uspešnost lahko izplačuje brez omejitev iz Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS 40/12; ZUJF) ker je v 69. členu ZIPRS1314 določeno prenehanje veljavnosti 160. in 161. člena  ZUJF, vendar je dopustnost njenega izplačevanja vezana na pogoj, da so razpoložljiva sredstva za stroške dela, in

-da se jubilejno nagrado zaposlenemu lahko izplača, če je za isti jubilej še ni prejel v javnem sektorju.


Celotno razlago, si lahko ogledate TUKAJ


< SEJA VLADE