10.04.2019 Starost: 4 let

DELOVNA SKUPINA ZA ZNIŽANJE STROŠKOV NAŠLA ZA 30 MILIJONOV POTENCIALNIH PRIHRANKOV

Ljubljana, 10. 4. 2019 - Vladna delovna skupina za pripravo predlogov sprememb zakonodaje za zmanjšanje stroškov občin je po besedah ministra za javno upravo Rudija Medveda v kratkem času že prišla do rezultatov. Do sedaj so našli možnost, da stroške občin znižajo za 31 milijonov evrov. Zadovoljni so tudi v Združenju občin Slovenije, kjer pa ugotavljajo, da bo za nekatere naloge občin treba zagotoviti dodatna sredstva in jih po besedah Mihaele Smrdel iz Združenja občin Slovenije ne bo mogoče rešiti le s prihranki.


Delovna skupina za pripravo predlogov sprememb zakonodaje za zmanjšanje stroškov občin, ki je delo začela 20. februarja, je po Medvedovih besedah v tem precej kratkem času naredila veliko. Tako imajo že nekaj otipljivih rezultatov, kje vse bodo lahko občine razbremenili stroškov, konkretnejše vsebine pa bodo predstavili do konca maja.

Doslej so našli možnosti za znižanje stroškov v višini 31,4 milijona evrov letno, za kar pa bo treba spremeniti nekaj zakonov. Kot je na današnji novinarski konferenci po sestanku delovne skupine pojasnil vodja službe za lokalno samoupravo na ministrstvu Roman Lavtar, gre za nekatere naloge, za katere so skupaj ugotovili, da ne sodijo v pristojnost občin, ampak države. To so opravljanje mrliško pregledne službe, plačevanje pogrebnin, stroški, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti družinskega pomočnika, ter stroški za zdravstveno zavarovanje brezposelnih.

Poleg omenjenih 31 milijonov evrov minister Medved pričakuje še bistveno večje učinke, saj je "bazen, v katerega posegajo, velik". Tudi Lavtar je poudaril, da ta številka ni dokončna, saj za mnoge rešitve ta hip še ne znajo izračunati finančnega učinka.

Ta bo po njegovih besedah znan najpozneje maja, ko se bo delovna skupina dogovorila o vseh rešitvah. Junija pa naj bi vladi predlagali nabor konkretnih ukrepov. Poleg tega pa delovna skupina namerava vladi predlagati spremembo njenega poslovnika, in sicer tako, da bi moral katerikoli državni organ, ki pripravlja predpis v pristojnosti občin, rešitve pri pripravi uskladiti z občinami.

Ne bodo pa vse predvidene spremembe prinesle finančnih učinkov, pač pa tudi druge rešitve, ki bodo občine naredile prijaznejše in dostopnejše, je dejal Medved. Pri tem je izpostavil predvsem potrebo, da občine razbremenijo administrativnih ovir.

Delovna skupina je namreč pregledala 62 predpisov iz pristojnosti skoraj vseh ministrstev. Po Lavtarjevih besedah nekateri zahtevajo spremembo, drugi pa zgolj implementacijo ali boljšo interpretacijo. Minister Medved pa je poudaril, da se je v dolgih letih "nakopičilo mnogo tega, kar je država porinila občinam, ne da bi jih kaj vprašala".

Medved je danes še poudaril, da se zmanjševanja stroškov občin niso lotili zato, da bi ob zniževanju stroškov znižali tudi povprečnino. Napovedal je, da bo ob usklajevanju o povprečnini za leto 2020 čas za prevetritev formule za njen izračun. Želijo najti formulo, ki bo jasno izračunljiva ter bo zadovoljevala občinske potrebe in bo tudi javnofinančno vzdržna, je še dejal.

Z delom skupine so zadovoljni tudi v občinskih združenjih. Jasmina Vidmar iz Skupnosti občin Slovenije je ocenila, da so opravili veliko delo, saj poskušajo odpraviti anomalije, ki so se nabrale v 25 letih obstoja lokalne skupnosti.

Zadovoljni so tudi v Združenju občin Slovenije, kjer pa ugotavljajo, da bo za nekatere naloge občin treba zagotoviti dodatna sredstva in jih po besedah Mihaele Smrdel iz združenja ne bo mogoče rešiti le s prihranki. Miloš Senčur iz Združenja mestnih občin Slovenije pa je med pomanjkljivostmi predpisov med drugim navedel, da bi nekateri morali upoštevati ustavno določbo o posebnih pristojnostih mestnih občin.

* * *


< 26. REDNA SEJA VLADE RS