21.02.2019 Starost: 4 let

DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PREDLOGOV SPREMEMB ZAKONODAJE, KI BO ZMANJŠALA STROŠKE OBČIN

Ljubljana, 21.2.2019 - Potekala je 1. seja delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin.


Vlada RS je s ciljem izpolnitve svoje zaveze o znižanju stroškov občin ustanovila posebno delovno skupino, ki bo v šestih mesecih proučila in predlagala možne spremembe področne zakonodaje, s katerimi bi zmanjšali stroške občin, ki izhajajo iz njihovih zakonsko določenih nalog.

Delovna skupina je s sejo tudi uradno začela z delom, vodi pa jo minister za javno upravo Rudi Medved, ki ocenjuje, da bo zagotovo najtežje, a obenem najpomembnejše delo pri presoji nekaterih obveznih občinskih nalog, ki jih je zakonodaja določila občinam, a te zanje ocenjujejo, da niso tipično lokalne.

 
V prvi fazi so občine posredovale skoraj 60 opozoril in predlogov za zakonske spremembe. Zato bodo v naslednji fazi združenja prečesala vse pripombe in prioritetno določile področja, ki so najbolj pereča. To bodo področja, kjer je zakonodaja določila občinam le obveznosti in so zgolj plačnice storitev, nimajo pa druge vloge in ne sodelujejo kot stranka v postopkih. S strani ZOS se je seje udeležila Mihaela Smrdel.


< DAVEK NA NEPREMIČNINE PO UREDITVI EVIDENC