16.12.2020 Starost: 2 let

DELOVNA SKUPINA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO MED DRUGIM TUDI O ZFRO

Ljubljana, 16. 12. 2020 - Danes so se na tretji redni seji sestali člani delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Seje, ki je je tokrat potekala na daljavo, so se udeležili tudi predstavniki Združenja občin Slovenije. Razprava pa je potekala o izvajanju Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), razpisu Pametna mesta in skupnosti ter soočanju z epidemijo Covid-19.


Minister Koritnik se je uvodoma sodelujočim županjam in županom zahvalil za zelo dobro sodelovanje pri pripravi končnega predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki občinam na letni ravni prinaša več kot 70 milijonov evrov prihrankov letno. Zakon je bil včeraj, 15. 12. 2020, tud objavljen v Uradnem listu RS, št. 189/2020, in bo torej začel veljati že ta mesec.

Minister Koritnik je povedal, da ga »veseli, da je bila podpora Zakonu o finančni razbremenitvi občin tako rekoč plebiscitarna. Zato je naša odgovornost, da določbe zakona spravimo v življenje, toliko večja,« je ob tem poudaril Koritnik in napovedal dva dodatna ukrepa za čim boljše izvajanje zakona. Na Ministrstvu za javno upravo (MJU) smo vsa ministrstva, na katera se nanaša prevzem obveznosti od občin, pozvali, da pripravijo natančen načrt, kako bo potekal prenos obveznosti in na kaj moramo biti v začetnih mesecih pozorni. Prenos obveznosti bo namreč v nekaterih primerih postopen. V ponedeljek, 21. decembra, bomo tako na MJU pripravili spletni seminar za vse občine, na katerem bodo predstavniki vseh vključenih ministrstev načrte tudi ustno predstavili in odgovarjali na vprašanja udeležencev."

Minister je zbrane seznanil tudi z informacijo o pripravi javnega razpisa za pametna mesta in skupnosti, poteku medresorskega usklajevanja novele Zakona o lokalnih volitvah ter z izhodišči za prenovo Zakona o javnem naročanju. Predstavniki reprezentativnih združenj pa so ministra seznanili s pobudo o ureditvi plač županj in županov, ki sovpada tudi z izhodišči za pripravo prenove Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

* * *


< OBJAVLJEN ZAKON O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN