26.10.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

DELOVNA SKUPINA O ZUJFO S PREDSTAVNIKI MKO IN MIZKŠ

Ljubljana, 26. 10. 2012 – Delovna skupina za pripravo in uskladitev Predloga zakona za uravnoteženje javnih financ občin je nadaljevala delo. Danes se je sestala s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.


 

 

čŒlani delovne skupine so s predstavniki ministrstev

pregledali predloge občin za vključitev v »ZUJFO«. Na omenjeni ministrstvi se

namreč nanaša kar nekaj predlogov sprememb zakonov, ki pa jih ministrstvi

zavračata.

Z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje je tekla beseda o agrarnih

skupnostih, poplavnih študijah, o odpravi odplačnih služnosti iz Zakona o

vodah, prenosu stavbnih zemljišč iz sklada kmetijskih zemljišč in gozdov na

občine, dimnikarstvu. Večina predlogov pomeni strukturne spremembe, zato v

ZUJFO ne bodo vključene, bodo pa predlog nadaljnjih pogovorov.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ima

pripravljene predloge predpisov na področju predšolske vzgoje in šolstva,

vendar večjih sprememb v ZUJFO zaradi socialnega dialoga ne bodo mogli

vključiti.


< PRVI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO ZUJFO