29.06.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

DELO POSLANCEV V TEM TEDNU

Ljubljana, 29.06.09 - Dogajanje v DZ bo v tem tednu v največji meri zaznamovalo delo odborov in komisij. Odbor za notranjo politiko in komisija za nadzor financ bosta obravnavala predlog rebalansa proračuna za leto 2009.


V torek se bo odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje kot zainteresirano delovno telo seznanil s predlogom rebalansa proračuna za leto 2009. Obravnaval bo tudi novelo zakona o državnem svetu, novelo zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in predlog resolucije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu. Predlog resolucije so v DZ vložili poslanci SDS, z njo pa bi DZ izrazil podporo resoluciji Evropskega parlamenta in s tem "spoštovanje do vseh žrtev totalitarnih režimov". S podporo resoluciji Evropskega parlamenta bi vlado, kot to predlaga tudi resolucija EU, pozvali, da 23. avgust razglasi za dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov.

 

 Sestal se bo tudi odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter se seznanil s spomladanskim poročilom o stanju v kmetijstvu v letu 2008 in predlogi sklepov v zvezi s problematiko kulturnega spomenika Kobilarne Lipica. Odbor za promet bo razpravljal o noveli zakona o železniškem prometu ter noveli zakona o varnosti cestnega prometa, odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj pa o peticiji proti omejevanju akademske svobode in zapiranju akademskega prostora. Peticijo je podpisala skupina 50 profesorjev, umetnikov in publicistov, z njo pa protestira proti temu, da slovenski akademski prostor "postaja prostor ustrahovanja in birokratskega omejevanja". V sredo se bo sestal odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide in razpravljal o zakonu o posebnem dodatku za socialno ogrožene ter predlogu zakona o spremembi zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa. Predlog zakona o posebnem dodatku predvideva izplačilo posebnega dodatka za okoli 120.000 socialno ogroženih oseb, ki mesečno prejemajo manj kot 60 oziroma 70 odstotkov minimalne plače. Tako bi med drugim samske osebe prejele dodatek višini 160 evrov, družine pa v višini 200 evrov. S predlogom sprememb zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa pa želi vlada podaljšati veljavnosti ukrepa delnega subvencioniranja polnega delovnega časa. Dolgo razpravo si lahko obetajo člani odbora za obrambo. Predvidoma se bodo seznanili s predlogom rebalansa proračuna Republike Slovenije za letos, poročilom ministrice za obrambo o reševanju zadeve Falcon, predlogom resolucije o Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 in nameri o sodelovanju pripadnikov Slovenske vojske v pomorski vojaški operaciji EU v Somaliji EU NAVFOR ATALANTA.

 

Sestal se bo tudi odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide in razpravljal o uresničevanju Nacionalnega programa za otroke in mladino v Republiki Sloveniji za obdobje 2006-2016. Mandatno-volilna komisija DZ se bo v četrtek seznanila z ugotovitvijo, da z dnem potrditve mandata poslancem iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu Ivu Vajglu preneha mandat poslanca DZ.

 

Odbor za zunanjo politiko bo razpravlja o večih predlogih mednarodnih sporazumov in protokolov, kolegij predsednika DZ pa bo govoril o julijskem zasedanju DZ. Sestala se bo tudi komisija za poslovnik in obravnavala predloge sprememb in dopolnitev poslovnika DZ. Komisija za nadzor javnih financ bo obravnavala predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009. V petek se bosta sestala še odbora za zadeve Evropske unije in odbor za zunanjo politiko in se seznanila s prednostnimi nalogami predsedovanja Ĺ vedske Svetu Evropske unije v času od 1. julija do 31. decembra 2009


< NA PODLAGI AMANDMAJA NA PREDLOG NOVELE ZOFVI POSREDOVANEGA S STRANI ZOS PREKINITEV SEJE PRISTOJNEGA ODBORA DZ