17.03.2015 Starost: 7 let

DELEŽI SREDSTEV OBČIN ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V LETU 2015

Ljubljana, 17. 3. 2015 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na naslove občin poslalo izračune deležev sredstev za sofinanciranje občin investicij v letu 2015.


Za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo je v letu 2015 na proračunski postavki "Sofinanciranje investicijskih projektov" zagotovljenih 10.569.971,00EUR.

Občine morajo podatke o investicijskih projektih iz četrtega odstavka 23. člena ZFO-1 poslati MGRT izključno preko spletne aplikacije, drugače projekti ne bodo upoštevani.

Občine lahko prijavijo enoletne, dvoletne ali večletne projekte. Pogodba o sofinanciranju projekta bo sklenjena le za leto 2015. Priporočljivo je, da se razpoložljiv delež sredstev nameni za sofinanciranje enega investicijskega projekta.

način oddaje zahtevkov za plačila in poročil bo opredeljen v pogodbi o sofinanciranju.

Celoten dopis je dostopen TU.

* * *


< 1. SEJA DELOVNE SKUPINE ZOS ZA PRIPRAVO NOVE SISTEMSKE UREDITVE OBDAVČITVE NEPREMIČNIN V RS