19.03.2019 Starost: 4 let

DELEGACIJI ODBORA REGIJ IN SVETA EVROPE PRI MINISTRU RUDIJU MEDVEDU

Ljubljana, 19. 3. 2019 - Delegaciji Odbora regij in Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope sta se včeraj sestali z ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Združenja občin Slovenije.


Predstavniki delegacij in minister Medved so razpravljali o  poročilu opazovalne misije Sveta Evrope na zadnjih rednih lokalnih volitvah v Sloveniji, predsedovanju Republike Slovenije Svetu EU leta 2022 in o imenovanju nadomestnih članic in članov delegacij v primerih, ko jim je po rednih lokalnih volitvah prenehal mandat v občini.

Predstavniki občin ocenjujejo, da je bilo poročilo opazovalne misije Sveta Evrope za Slovenijo zelo pozitivno in da je bila odločitev, da se jih povabi k opazovanju, koristna tudi z vidika povečevanja ugleda Slovenije. Glede prihajajočega predsedovanja Slovenije Svetu EU je minister predstavnike občin pozval k sodelovanju. povedal je, da si želi, "da bi tudi lokalne skupnosti predlagale dogodke in vsebine, ki bi jih umestili v čas predsedovanja. S tem bi utrip predsedovanja prenesli tudi v lokalno okolje."

Minister pa je županje in župane ponovno pozval h konkretnim predlogom in še tesnejšemu sodelovanju. Znova je izpostavil aktivnosti vladne delovne skupine za zmanjšanje stroškov občin in povedal, da »Vlada misli zelo resno. Postavili smo skupen cilj, da bomo občinam zmanjšali stroške. Za nekaj deset milijonov ukrepov se je že nabralo, vendar vas še enkrat prosimo za sodelovanje in še konkretnejše predloge.«

* * *


< VLADA NA DOPISNI SEJI O NOVELI ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS