08.11.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

DELEGACIJA KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI NA DELOVNEM OBISKU V SLOVENIJI

Ljubljana, 8. 11. 2010 - Danes je v velikem salonu Državnega zbora RS potekal sestanek delegacije Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (v nadaljevanju: kongres) in slovenske delegacije pri Odboru regij. Sestanek je bil namenjen celoviti predstavitvi sistema lokalne samouprave v Sloveniji. O lokalni demokraciji v Sloveniji bodo člani delegacije pripravili poročilo in ga predstavili pristojnim delovnim telesom kongresa.


 

čŒlane delegacije kongresa je uvodoma pozdravil predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj, ki je tudi član slovenske delegacije pri Odboru regij.

 

Delovni sestanek je vodil vodja delegacije kongresa Jos Wien, ki je v uvodu predstavil namen tri dnevnega delovnega obiska v Sloveniji. Delegacija je uvodoma najprej želela izvedeti zakaj imamo v Sloveniji več združenj občin. Robert Smrdelj je predstavil delovanje Združenja občin Slovenije in njegov nastanek. V odogovru je še pojasnil, da več tovrstnih združenj zagotavlja občinam več kvalitetnih storitev in da je vsaka konkurenca dobrodošla, saj tako strmimo k še boljšemu delovanju.

 

Slovenska delegacija je predstavila samo organizacijo lokalne samouprave v Sloveniji, zakaj imamo v Sloveniji tolikšno število občin in kako potekako stvari pri oblikovanju pokrajin.

 

Predstavnikom kongresa je bil predstavljen tudi način financiranja občin in kakšen je način sodelovanja z vlado ter državnim zborom.

 

Dotaknili pa so se tudi vprašanja človekovih pravic in svobiščin na lokalni ravni, predvsem z vidika zaščite manjšin in etničnih skupin.

 

* * *


< NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 8.11. DO 12.11.2010