24.10.2018 Starost: 5 let

DELEGACIJA KLRO PRI MINISTRU ZA JAVNO UPRAVO

Ljubljana, 23.10.2018 – Slovenska delegacija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti, se je danes srečala z ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom. Sestanek je bil namenjen izmenjavi mnenj in stališč o Poročilu o monitoringu o stanju lokalne samouprave v RS.


V novembru, od 6. do 8. bo v Strasbourgu potekalo 35. zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope, na katerem bo obravnavano tretje poročilo o stanju lokalne demokracije v Republiki Sloveniji. V letošnjem letu je bila v Sloveniji delegacija Sveta Evrope in opravila monitoring, ki ga kongres opravlja v vseh 47 državah članicah. To je bil tretji monitoring, ki so ga opravili v Sloveniji, predhodna dva so opravili v letih 2001 in 2011.

Na tokratnem zasedanju kongresa bo predstavljeno poročilo, na zasedanje pa je povabljen tudi predstavnik Ministrstva za javno upravo.

Minister Medved se je delegaciji zahvalil za dosedanje delo in trud, ki ga člani delegacije vlagajo v delo v Kongresu. Glede poročila, ki bo predstavljeno je povedal, da je dobro ter da  določene zadeve, ki so bile izpostavljene v dosedanjih poročilih niso več v ospredju, so pa poudarili nekatere druge, kot so pokrajine, glede  katerih pa ima vlada že v načrtu, da se bodo skušale urediti oziroma začeti urejati v tem mandatu. V poročilu so poročevalci pozdravili, da smo sprejeli Strategijo lokalne samouprave, vendar pa se ministru zdi nesprejemljivo, da je bila sprejeta brez podpore lokalne samouprave, kar je potrebno upoštevati pri pisanju naslednje strategije in upoštevati, da ne more biti sprejeta in napisana brez upoštevanja lokalne samouprave.

 Na sestanku so člani delegacije KLRO, vodja delegacije Bernardka Krnc, in člana Breda Pečan in Vladimir Prebilič, pozdravili pobudo ministra, da se je sestal s člani delegacije, saj je to prvo tovrstno povabilo od kateregakoli ministra do sedaj. Izpostavili še nekaj drugih težav s katerimi se soočajo kot župani in predstavili dosedanje delo delegacije in načrte za prihodnost.

 

Sicer je to zadnja seja kongresa, ki se ga bo delegacija udeležila v tej sestavi, ker bo potrebno po lokalnih volitvah novembra 2018 sestaviti in oblikovati novo delegacijo.

 


< ZOS NA SREČANJU Z MINISTROM ZA OKOLJE IN PROSTOR