21.12.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

DECEMBRSKA REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 21. 12. 2012 - 9. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 14. do 20. decembra 2012. DZ je med drugim sprejel nov Zakon o elektronskih komunikacijah, novelo Zakona o prostorskem načrtovanju, dopolnitev Zakona o upravnem sporu ter novelo Zakona o funkcionarjih v državnih organih.


 

 

NOVELA ZAKONA O PROSTORSKEM NAčŒRTOVANJU (ZPNačrt-C) 

Novela zakona

izjemo, da lahko občinski svet dovoli manjšo širitev območja stavbnih zemljišč,

določa tudi za občine, ki že imajo sprejet občinski prostorski načrt. S tem se iz

zakona črta določbo, po kateri se možnost manjše širitve območja stavbnih

zemljišč pogojuje s še neuveljavljenim občinskim prostorskim načrtom. Ni namreč

razloga, da bi diskriminirali med občinami, ki so te načrte že sprejele, in

tistimi, ki tega še niso storile.

Da lahko v

obdobju, ko še nimajo sprejetih občinskih prostorskih načrtov, spreminjanje in

dopolnjevanje veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov pa ni več možno,

dopustijo manjšo širitev območja stavbnih zemljišč, je občinam dopustila novela

zakona iz letošnjega julija. S tokratno novelo zakona se bo to omogočilo tudi

tistim občinam, ki so občinske prostorske načrte že sprejele.

Zdaj so

manjše širitve območja stavbnih zemljišč dovoljene na območju industrijskih,

proizvodnih, kmetijskih, turističnih ali športnih dejavnosti, na predlog

koalicije pa jim je DZ dodal še storitvene in obrtne dejavnosti.

Dopolnilo

tudi določa, da širitev ne sme bistveno posegati v varstvena, zavarovana,

degradirana, ogrožena in druga območja, na katerih je na podlagi predpisov

vzpostavljen poseben pravni režim, razen v primerih, ko predvideni posegi niso

v nasprotju s temi režimi.

Več si lahko preberete TU.


< SEJA VLADE