21.12.2017 Starost: 5 let

DRŽAVNI SVET DANES O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN

Ljubljana, 21. 12. 2017 - Državni svet bo danes odločal o odložilnem vetu na zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin. Veto predlagajo predstavniki kmetov, saj menijo, da bi se moralo stavbna zemljišča, na katerih se opravlja kmetijska ali gozdna dejavnost, vrednotiti po dejanski, ne namenski rabi.


Interesna skupini kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev meni, da bi se morala kmetijska in gozdna zemljišča že v fazi vrednotenja nepremičnin ter nato pri pripravi davka na nepremičnine obravnavati kot posebna proizvodna sredstva, saj kmetijstvo ni zgolj gospodarska dejavnost, ampak ima poseben pomen zaradi pridelave hrane in varovanje okolja.

Zakon bi nepremičnino, ne glede na dejansko možnost uporabe zemljišča za gradnjo, vrednotil na podlagi namenske rabe, medtem ko je ustavno sodišče presodilo, da lahko občine nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmerijo le, ko je stavbno zemljišče komunalno opremljeno in dostopno s cesto, opozarjajo.


Sporna se jim zdi tudi predvidena metoda vrednotenja, metoda tržnih primerjav, saj da ta zajame tudi špekulativne nakupe. Menijo, da bi bilo bolj smiselno uporabiti dohodkovno metodo, za katero da so v evidencah na voljo vsi podatki. Opozarjajo tudi, da bo imela višja vrednost premoženja velik vpliv na socialne pravice kmetov in njihovih družinskih članov.


Če bo veto sprejet, bo DZ o zakonu odločal ponovno, za sprejem pa bo potrebna absolutna večina, 46 glasov. DZ je zakon sprejel 14. decembra s 36 glasovi za in 16 proti.


* * *


< 36. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS