01.07.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

DATUM LOKALNIH VOLITEV BO ZNAN DO KONCA MESECA

Ljubljana, 1. 7. 2010 - čŒeprav so priprave na lokalne volitve v političnih strankah že stekle in se po državi že predstavljajo županski kandidati, pa datum volitev še ni znan. Volitve bo razpisal predsednik državnega zbora Pavel Gantar, ki bo to po napovedih storil do konca meseca.


 

Kdaj bo razpisal lokalne volitve in kateri datum bo izbral za njihovo izvedbo, odloča predsednik DZ. Prvi možni rok za razpis volitev, 9. junij, je že mimo. Glede na zakonske določbe pa bi lahko predsednik DZ za dan volitev izbral katero koli nedeljo od 22. avgusta do 17. oktobra, od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja pa ne sme preteči več kot 90 in ne manj kot 60 dni.

 

Zakon določa, da se volitve opravijo najprej dva meseca in najpozneje zadnjo nedeljo pred potekom štirih let od prejšnjih volitev. Ker so bile lokalne volitve nazadnje 22. oktobra 2006, bi lahko torej letos vodstva lokalnih skupnosti izbirali najpozneje 17. oktobra, prvi možni datum pa je že 22. avgust. V kabinetu predsednika DZ so pojasnili, da bo Gantar volitve razpisal v juliju.

 

čŒeprav so v strankah priprave na volitve že stekle in se tudi že dogovarjajo o kandidatih, pri čemer imajo stranke različne postopke, pa se "uradna" dejanja lahko začno šele v rokih, ki jih določa zakon, torej po razpisu volitev. Stranke morajo namreč po razpisu volitev do dneva vložitve kandidature kandidate določiti s tajnim glasovanjem. Tajno glasovanje poteka po strankarskih pravilih, morajo pa sodelovati člani stranke iz občine.

 

Druga možnost kandidiranja na lokalnih volitvah je s podporo volivcev. Tu so glede na volitve pred štirimi leti pravila na podlagi odločbe ustavnega sodišča nekoliko spremenjena, in sicer tako, da je za kandidaturo potrebno manjše število podpisov podpore volivk in volivcev.Da se bo nekdo lahko potegoval za sedež v občinskem svetu, ga bo moral (oz. listo, na kateri bo kandidiral) v njegovi volilni enoti podpreti najmanj odstotek števila volivk in volivcev, ki so v tej volilni enoti glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet (a ne manj kot 15 in ne več kot 1000).

 

Pri županskih kandidatih je prag za vstop v volilno tekmo nekoliko višji: dva odstotka od tistih, ki so na zadnjih volitvah v občini glasovali v prvem krogu županskih volitev (a ne manj kot 15 in ne več kot 2500). Med županskimi volitvami in volitvami v občinski svet je še ena pomembna razlika - ta je, da pri volitvah županov odloča drugi krog, če v prvem noben od kandidatov ne dobi večine veljavnih glasov. Na vsaki od kandidatnih list za volitve v občinske svete bo moralo biti najmanj 30 odstotkov žensk oz. moških, kandidati in kandidatke pa bodo morali biti na prvi polovici liste razporejeni izmenično po spolu.

 

Volilno pravico v občini imajo tisti, ki v njej stalno prebivajo in imajo v občini prijavljeno stalno prebivališče. Pri tem ta pravica ni omejena z državljanstvom. Na lokalnih volitvah lahko glasujejo tudi tujci s stalnim prebivališčem v občini, a le tisti iz držav EU se lahko potegujejo za mesta v občinskih svetih. Enako velja tudi za volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, medtem ko mora biti kandidat za župana obvezno državljan Slovenije.

 

Letošnje lokalne volitve bodo že pete po vrsti. Prvič smo v samostojni Sloveniji v organe občin volili decembra 1994, ko je bilo število občin manjše. S številom občin se je povečevalo število županskih mest ter kandidatov zanje. Na zadnjih volitvah si je na enega od 210 županskih stolčkov želelo 847 kandidatov oz. štirje na župansko mesto.

 


< PREDSEDNIK ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJA NA 20. SEJI ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE