06.10.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

DANES ZAČETEK EVROPSKEGA TEDNA REGIJ IN MEST

Bruselj, 6. 10. 2008 – Danes se po vsej Evropi začenja šesti evropski teden regij in mest Odprti dnevi 2008. Odprti dnevi, ki bodo trajali do četrtka, so priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj o izzivih, kot so ustvarjanje delovnih mest, inovacije in podnebne spremembe, so pa tudi prispevek k razpravi o kohezijski politiki. V okviru Odprtih dnevov 2008 aktivno sodeluje tudi Zruženje občin Slovenije, ki bo v Bruslju zastopano tudi s strani Predsedstva združenja.


 

V Bruslju bo okoli 7400 evropskih, nacionalnih in regionalnih oblikovalcev politik, strokovnjakov ter predstavnikov iz bančništva, podjetij in civilne družbe sodelovalo na 145 seminarjih in drugih prireditvah. Osrednja tema šestih odprtih dnevov so izzivi, s katerimi se soočajo mesta in regije. Za seminarje v Bruslju se je prijavilo 216 regij in mest, ki bodo sodelovali v skupinah glede na teme, ki so jih določili kot prednostne, so sporočili v Bruslju.

 

Kot podaljšek bruseljske platforme bo v okviru tedna regij in mest ves oktober v 31 državah od Islandije do Turčije potekalo več kot 230 lokalnih dogodkov, ki naj bi omogočili širitev informacij ter spodbudili razpravo na temo Evropa v moji regiji/Evropa v mojem mestu. Dogodki - razstave, delavnice, športne prireditve in festivali - naj bi povezali politične akterje, socialne partnerje, medije in širšo javnost.

 

Največ dogodkov bodo gostile Velika Britanija, Italija in Francija, sodelovale pa bodo tudi nečlanice EU Islandija, Turčija, Hrvaška, BiH, Norveška in Grenlandija.

 

Iz Slovenije bosta sodelovali občini Maribor in Litija, ki bosta organizirali dogodka, povezana s trajnostnim regionalnim razvojem ter projekti v okviru evropske kohezijske politike. V Mariboru bo tako 15. oktobra delavnica z naslovom Kulturni turizem za ustvarjanje novih delovnih mest in trajnostno rast v regijah, v Litiji pa bodo 17. oktobra priredili razstavo in delavnico pod naslovom Kohezijska politika - vizija prihodnosti: slovenska mreža za interpretacijo dediščine.

 

Evropska komisarka za regionalno politiko Danuta HĂźbner je odprte dneve označila za dokaz, da med evropskimi institucijami, regionalnimi in lokalnimi oblastmi, združenji, univerzami, bankami in vlagatelji poteka intenziven dialog. "Imamo enake cilje: želimo ustvariti najboljše pogoje za investicije, delovna mesta in rast ter 500 milijonom evropskih državljanov zagotoviti boljše življenje. Regije in mesta pri uresničevanju politik za dosego teh ciljev igrajo ključno vlogo," je poudarila HĂźbnerjeva.

 

Predsednik Odbora regij Luc Van den Brande pa je poudaril, da so regije in mesta danes pomembnejši kot kdajkoli. Med drugim prispevajo 66 odstotkov vseh javnih naložb v EU, so pa tudi ključni dejavniki na področju inovacij, raziskav in izobraževanja.

* * *


< JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH NALOG SPODBUJANJA RAZVOJA NA REGIONALNI RAVNI IN PILOTNI PROJEKTI BILATERALNE MEDNARODNE RAZVOJNE POMOČI SLOVENIJE DRŽAVAM V RAZVOJU NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE IN REGIONALNEGA RAZVOJA