10.06.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

DANES STOPIL V JAVNO RAZPRAVO PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 10. 06.2009, Zdravstveni svet je danes sklenil predlog zakona o zdravstveni dejavnosti poslati v javno razpravo. Minister za zdravje Borut Miklavčič poudarja, da predlog med drugim strogo razmejuje javno in zasebno zdravstveno dejavnost, izhaja pa iz teze, da zdravljenje ljudi ne sme biti privilegij in predmet trženja.


Osrednji izzivi za pripravo novega zakona so bili po Miklavčičevih besedah povečanje potreb zaradi staranja prebivalstva, rast stroškov zaradi večjih potreb in boljših možnosti zdravljenja ter večja pričakovanja prebivalcev. Kot je dejal v današnji uvodni predstavitvi pred člani zdravstvenega sveta, želijo z njim zagotoviti enakomerno in pravično dostopnost do učinkovite, kakovostne in varne zdravstvene obravnave, saj je pravica do zdravja in zdravljenja ena od temeljnih človekovih pravic. V predlogu zakona dajejo prednost osnovni zdravstveni dejavnosti in programom krepitve zdravja ter preventivi, zdravstvene dejavnosti pa želijo organizirati v skladu s potrebami ljudi in materialnimi možnostmi. Sekundarne zdravstvene dejavnosti bodo tako racionalno in specializirano organizirane, zbornice bodo dobile novo vlogo, vzpostavljen pa bo učinkovit sistem nadzora, je razširjenemu zdravstvenemu svetu predstavil minister. Kot je napovedal Miklavčič, bo predvidoma v tem mesecu v javno razpravo prišel tudi predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Minister pa želi, da bosta oba predloga zakona v državnozborski obravnavi pred koncem leta.


< RAČUNSKO SODIŠČE REVIDIRALO PODROČJE ZADOLŽEVANJA OBČIN