08.12.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

DANES O PRIPRAVI KONKRETNIH UPRAVNIH AKTOV IN DRUGIH DOKUMENTOV UPRAVNEGA POSTOPKA

Lukovica, 08.12.2008 - Na seminarju se 90 udeležencev seznanja s pravili, ki jih morajo uradne osebe, skladno z Zakonom o upravnem postopku, Uredbo o upravnem poslovanju in tudi drugimi podzakonskimi akti upoštevati pri pripravi upravnih aktov upravnega postopka in drugih dokumentov, ki jih uporabljajo v času postopka ali pa jih morajo sestaviti pri izvajanju zgoraj navedene uredbe.


 

Seminar poteka po sledečem programu:

1) 09:00 – 11:30: Katera so načela upravnega postopka, njegova uvedba in kdaj se uporablja (uporaba tujih jezikov v postopku, vložitev in sprejem vloge, stranke v postopku, sankcije in kazenske odgovornosti udeležencev v postopku, prisilna privedba, itd.); Marijan Ĺ triker, Inšpektor višji svetnik, upravni inšpektor

 

2) 11. 30 – 11.40: Odmor

 

3) 11.40 - 13.40: Akti v upravnem postopku in pravila pisanja zapisnikov, odločb, sklepov na podlagi reševanja konkretnih primerov; Marijan Ĺ triker, Inšpektor višji svetnik, upravni inšpektor

 

4) 13.40 – 14.00: Odmor

 

5) 14.00 – 15.00: Prikaz najpogostejših napak pri upravnem postopku in izvajanju Uredbe o upravnem poslovanju; Marijan Ĺ triker, Inšpektor višji svetnik, upravni inšpektor

 

* * *


< VLADA SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE