10.04.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

DANES NA SEJI VLADE O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI

Na današnji redni seji bo Vlada obravnavala predlog novele Zakona o zdravniški službi. S predlogom novele želi Ministrstvo za zdravje ukiniti sekundarijat, ob tem pa uvaja nov status zdravnika s strokovnim izpitom.  Namen predloga je znižanje pomanjkanja zdravniškega kadra ter

ureditev socialnega statusa zdravnikov s strokovnim izpitom do

odobritve specializacije, so pojasnili na ministrstvu.

 

Predlog

novele uvaja občasno in priložnostno opravljanje zdravniških storitev.

Za opravljanje zdravniških storitev ponudniku storitve ne bo treba

opraviti postopka priznavanja poklicnih kvalifikacij, ampak bo za

opravljanje storitev zadostovala že popolna prijava. Pristojni organ za

sprejem prijave bo ministrstvo za zdravje, Zdravniška zbornica

Slovenije pa bo izvedla začasen vpis v register.

Na področju

zaposlovanja novela predvideva možnost sklepanja podjemnih pogodb. Med

predlaganimi spremembami zakona o zdravniški službi pa tudi uvajanje

možnosti individualne pogodbe za zdravnika. Določeni so primeri, v

katerih se lahko sklepajo individualne pogodbe. Ta možnost se nanaša

zlasti na mednarodno ugledne zdravnike z redkimi in posebnimi znanji in

zlasti za zdravstvene storitve z izjemno visoko stopnjo zahtevnosti,

pojasnjujejo predlagatelji novele.


< KONFERENCA O PRIHODNOSTI KOHEZIJSKE POLITIKE