28.11.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

DANES NA POSVETU V LUKOVICI O UKREPIH PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

Lukovica, 28.11.2008 - MKGP je danes predstavilo ukrepe programa razvoja podeželja za obdobje 2007–2013.  Na seminarju, ki se ga udeležuje okoli 60 javnih uslužbencev občin bodo predavatelji iz kmetijskega ministrstva predstavili aktualne in že zaključene razpise ter opozorili na največje pomanjkljivosti pri oddanih vlogah.


Seminar poteka po sledečem programu:

 

1) 10:00 – 11:20 Predstavitev ukrepov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 s poudarkom na ukrepih 3. osi (ukrep 322: Obnova in razvoj vasi ter 323: Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja) in LEADER; Janja Kokolj Prošek, vodja Sektorja za razvoj podeželja in strukturno politiko, Breda Kovačič, Sektor za razvoj podeželja in strukturno politiko

 

2) 11:20 – 11.40: Odmor

 

3) 11.40 – 13.00 Analiza dosedanjih razpisov 3. osi PRP 2007 - 2013 in razprava; Janja Kokolj Prošek, vodja Sektorja za razvoj podeželja in strukturno politiko, Breda Kovačič, Sektor za razvoj podeželja in strukturno politiko


< JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN IZVEDBO SVETOVANJA IN PODPORE ŠOLAM, E-GRADIV TER USPOSABLJANJE UČITELJEV ZA UPORABO IKT PRI POUČEVANJU IN UČENJU PREDVIDOMA ZA OBDOBJE 2008-2013