16.12.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

DANES NA MOP O PROBLEMATIKI RAZPRŠENE GRADNJE

Ljubljana, 16. 12. 2008 – Danes je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor (MOP) potekal sestanek na temo problematike razpršenih gradenj. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki ZOS. Dogovorjeno je bilo, da se naj bi v pojasnilih ministrstva občinam omogočilo, da bi se v okviru prostorskih planov občine dopustila dograditev, nadzidava ali širitve objekta pri razpršeni gradnji.


 

Glede posameznih otokov nezazidanih stavbnih zemljišč na območju razpršene gradnje bo MOP do 13. januarja, ko bo posvet z vsemi občinami pripravilo razlago, ki bo razrešila to problematiko, ampak samo v primerih, kjer je to posledica že zatečenega stanja.

 

Ministrstvo bo tudi pripravilo razlago v katerih primerih je dopustna gradnja na kmetijskih zemljiščih in za katere primere.

 

Glede črnih gradenj je dilema ostala še odprta. Predstavniki ZOS so opozorili še na kar nekaj nejasnosti in odgovore na njih naj bi prejeli 13. januarja, ko bo MOP pripravilo posvet za vse občine.

 

O podrobnostih posveta bomo občine še obvestili.

 

* * * 


< ŽUPAN NE MORE INŠPEKCIJSKO NADZIRATI SUBJEKTOV V LASTI OBČINE