09.11.2017 Starost: 5 let

DAN SLOVENSKE HRANE 2017- PODPORA PROJEKTU TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Ljubljana, 8.11.2017 - Bliža se dan slovenske hrane, ki ga je s sklepom razglasila Vlada RS oktobra 2012. To je tretji petek v novembru - letos petek, 17. november.


 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo skupaj z ministrstvi za zdravje, za izobraževanje, znanost in šport, za kulturo ter za okolje in prostor tudi letos z ostalimi partnerji (Čebelarsko zvezo Slovenije, Zavodom RS za šolstvo, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, GZS-Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij, Zvezo sadjarskih društev Slovenije, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Zadružno zvezo Slovenije ter Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije) ta dan obeležilo z aktivnostmi, ki spodbujajo delovanje vsakega posameznika, da še bolj posega po lokalno pridelani hrani ter se zdravo prehranjuje. Med te aktivnosti sodi zdaj že dobro prepoznani projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil uspešno izveden že šest let zapored.

Vljudno vas vabimo, da obeležite letošnji dan slovenske hrane in se 17. novembra udeležite zajtrka z otroki v vrtcu ali v osnovni šoli ter tako podprete projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. S tem boste otrokom ter širši javnosti tudi v vašem imenu jasno sporočili, kako pomemben je zdrav jutranji obrok iz lokalnega okolja.

Dovolite, da vam predlagamo tudi, da o dnevu slovenske hrane in projektu Tradicionalni slovenski zajtrk seznanite tudi vaše zaposlene.

Upamo, da vam bodo obveznosti dovoljujevale udeležbo na zajtrku v vrtcu oz. šoli. Vljudno vas prosimo, da nam v primeru pozitivne odločitve lokacijo obiska sporočite v Kabinet ministra mag. Dejana Židana (Darji Kapš, vodji kabineta ministra; e-pošta: darja.kaps(at)gov.si). Več informacij in gradiv o dnevu slovenske hrane in Tradicionalnem slovenskem zajtrku je vašim službam na voljo na MKGP, prav tako je veliko informacij dostopnih na spletnih straneh: www.mkgp.gov.si ter www.tradicionalni-zajtrk.si

 

* * *


< OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE