23.04.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

ČRPANJE SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZFO

Ljubljana, 23.4.2010 – V dvorani Državnega sveta je danes v okviru Združenja občin Slovenije s sodelovanjem Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj potekala predstavitev načina črpanja sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO-1). Predstavitve se je udeležilo okoli devetdeset predstavnikov občin.


Prvi del predavanja je predstavil Marko Drofenik s SVLR, ki je natančneje predstavil način črpanja in izračune za tekoče in prihodnje obdobje. Predstavil je način izračuna višine deleža sredstev s celotno formulo in možna razhajanja v izračunih. Povedal je tudi, da so za leto 2010 v državnem proračunu zagotovljena manjša sredstva za investicije, kot pa občinam pripadajo po zakonu, vendar je Vlada to ugotovila in predvidela, da se razlika upošteva ob rebalansu proračuna.

 

S predstavitvijo je nadaljeval Tomaž Žigon s SVLR, ki je predstavil izvajanje 23. člena ZFO-1. Na kratko je omenil pogoje za koriščenje sredstev, roke za koriščenje deležev sredstev občin, informacijski rok, roke za izdajo zahtevkov za izdajo izplačil ter skrajni rok za porabo sredstev, ki je 31.12.2010. Opisal je tudi kaj si zakonodajalec predstavlja kot namen porabe, upravičene stroške, kako se pripravi prehodne študije in dokumentacijo.

 

V tretjem delu so sledila vprašanja predstavnikov občin. Predvsem so se zaposleni v občinskih upravah zanimali za zadeve njihovih lokalnih skupnosti, nekaj vprašanj pa je bilo tudi splošnega pomena.


< DVEH NOVIH OBČIN NE BO