18.09.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV V SLOVENIJI

Ljubljana, 18. 9. 2008 - Minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko Ivan Žagar je na današnji izjavi za medije povedal, da Evropska komisija Slovenijo vedno daje za vzgled in v Bruslju. V začetku letošnjega leta je Slovenija s komisijo podpisala pogodbi o zaupanju, ki se nanašata na Evropski sklad za regionalni razvoj ter Kohezijski sklad in priznavata, da ima Slovenija na tem področju ustrezne nadzorne mehanizme.


 

Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je Slovenija v obdobju 2004-2006 načrpala 95 odstotkov sredstev, kar je največ, kar je možno doseči. Ostalih pet odstotkov naj bi dobili povrnjenih do konca marca 2010, ko bodo dokončani vsi postopki in revizije, do takrat pa si jih rezervira Evropska komisija.

 

Minister je povedal, da je neto proračunski položaj Slovenije pozitiven. Dodal je, da je treba položaj gledati kumulativno in ne po posamičnih mesecih. Kumulativno ima tako Slovenija po njegovih besedah pozitiven položaj v višini okoli 60 milijonov evrov. čŒe pa k temu prištejemo še vnaprejšnja sredstva, ki jih je Slovenija prejela kot rezultat uspešnih pogajanj za obdobje 2007-2013 - ta naj bi znašala okoli 230 milijonov evrov in niso zavedena v proračunu - pa je neto pozitiven položaj Slovenije blizu 300 milijonov evrov. Pri tem niso zavedena niti sredstva v okviru okvirnih programov za raziskave.

 

Za obdobje 2007-2013 je SVLR vse postopke izpeljala optimalno. Služba namreč skrbi za črpanje evropskih sredstev v okviru kohezijske politike, kar znese skupaj 4,2 milijarde evrov. Od tega se 4,1 milijarde nanaša na tri velike operativne programe v okviru Kohezijskega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada - program človeških virov, regionalnih razvojnih spodbud ter okoljske in prometne infrastrukture.

 

Slovenija sodeluje tudi v manjših operativnih programih v višini okoli 100 milijonov evrov. Med temi gre predvsem za različne programe čezmejnega sodelovanja s sosednjimi državami, kjer je Slovenija med državami, ki sodelujejo v tem srednjeevropskem prostoru, po besedah ministra na prvem mestu.

 

Od 4,2 milijarde evrov je SVLR skozi razpise in pogodbe že namenila milijardo evrov. Služba skozi razpise tudi neposredno dodeljuje denar občinam, kjer je od 600 milijonov evrov že razpisala za 300 milijonov sredstev. V tem trenutku se po občinah po celotni Sloveniji že izvaja okoli 450 projektov.

 

* * *


< IZVAJANJE NOVEGA PLAČNEGA SISTEMA V JAVNEM SEKTORJU