06.07.2022 Starost: 209 dni

ČLANI PREDSEDSTVA ZOS Z MINISTRICO STOJMENOVO DUH O IZZIVIH NA PODROČJU DIGITALIZACIJE

Ljubljana, 6. 7. 2022 - Danes je potekala seja predsedstva Združenja občin Slovenije, v okviru katere so se člani sestali z ministrico pristojna za digitalno preobrazbo dr. EmilijoStojmenovo Duh. Ministrica v ZOS vidi pomembnega partnerja pri ozaveščanju občin o pomenu digitalizacije.


Ministrica Stojmenova Duh se je zahvalila za povabilo in poudarila, da so obravnavajo občine kot resnega akterja in si želijo aktivnega sodelovanja. Povedala je, da si želi, da bi bilo za občine v okviru Načrta za okrevanje in odportnost na voljo več sredstev kot jih je in si želi, da bi imeli možnost posodobitve načrta. Na ta način bi želeli zagotoviti več sredstev za občine na področju digitalizacije. Pomembno je namreč, da ima vsak dostop do interneta, pomembne pa so tudi digitalne javne storitve in dvig digitalnih kompetenc javnih uslužbencev. Po oceni ministrice slednje ni na željenem nivoju in si želijo izvedbe večih izobraževanj.

Predsednik ZOS Robert Smrdelj se je strinjal z ministrico, da brez širokopasovnega omrežja ni razvoja. Še vedno so območja belih lis in treba je postoriti še veliko stvari za ureditev potrebne infrastrukture. V zvezi z dvigom digitalnih kompetenc in digitalnimi javnimi storitvami pa je povedal, da gre za pomembna področja, ki  zahtevajo izvajanje dolgoročnih aktivnosti. Veliko bi se dalo storiti s posameznimi projekti in s tem pomembno doprinesti k dvigu nivoja znanja in ozaveščenosti tako zaposlenih na občinskih upravah kot tudi občanov.

V razpravi so se med drugim dotaknili tudi projektov GOŠO. na strani ministrstva je bila dana informacija, da se bo šlo v smeri novega GOŠO razpisa, vendar podrobnosti še niso znane. Poudarjeno je bilo, da je eno temeljnih poslanstev zagotovitev kakovostne širokopasovne povezave. Razlike so med ruralnimi in mestnimi področji in GOŠO projekti so eni izmed ukrepov za vzpostavitev boljše in večje povezljivosti. Na vprašanje ali bodo razpisi s tega področja še potekali ločeno kot do sedaj v okviru MJU in MKGP je bilo povedano, da se bo vse izvajalo v okviru službe za digitalno preobrazbo.

* * *


< DS O POKRAJINSKI ZAKONODAJI