20.10.2015 Starost: 6 let

ČLANI ODBORA ZOS ZA TURIZEM NA MGRT O PODROČNI PROBLEMATIKI

Ljubljana, 20. 10. 2015 – Člani Odbora ZOS za turizem so se danes sestali z v.d. direktorico Direktorata za turizem in internacionalizacijo gospo Evo Štravs Podlogar. Tema sestanka so bili zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma, Novela Zakona o gostinstvu, Strategija razvoja turizma ter Air B'n'B.


Predsednik Odbora ZOS za turizem Matjaž Berčon je uvodoma pozdravil prisotne in ter pohvalil MGRT glede aktivnosti pri pripravah novel področnih zakonov. Temu je sledila razprava o noveli Zakona o gostinstvu, ki jo je predstavila gospa Podlogar. Novela zakona v tem trenutku odpira t.i. e-poročanje, s katerim želi predlagatelj vzpostaviti pravni temelj za vzpostavitev registra nastanitvenih obratov, ki ga bo kot sestavni del projekta poenostavitve poročanja vodil AJPES.  Zakon naj bi se, predvidoma v roku enega leta odpiral še za več sprememb.

Udeleženci sestanka so v nadaljevanju  razpravljali tudi o Zakonu o spodbujanju skladnega razvoja turizma (ZSRT). V zvezi s tem je g. Berčon predstavil povzetke seje Odbora ZOS za turizem, v razpravi pa so bile podane tudi nekatere pripombe in stališča na ZSRT. Eva Štravs Podlogar je povedala, da so pripravljene spremembe ZSRT in da lahko pričakujemo, da bomo v roku 14 dni prejeli predlog novele zakona.

Glede problematike Air B'n'B pa je bilo povedano, da je ustanovljena delovna skupina, ki se ukvarja in rešuje nastalo problematiko kratkoročnega oddajanja nepremičnin. V delovno skupino bodo povabljeni tudi predstavniki ZOS.

* * *


< AKTUALNE INFORMACIJE O BEGUNSKI PROBLEMATIKI