22.09.2022 Starost: 9 dni

ČLANI DELOVNE SKUPINE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO NA SVRK

Ljubljana, 22. 9. 2022 - Tokratna seja Delovne skupine za lokalno samoupravo je potekala v prostorih Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Sejo je vodil minister dr. Aleksander Jevšek, udeležili pa so se ga tudi predstavniki ZOS Robert Smrdelj, mag. Marko Diaci in dr. Ivan Žagar. Glavnina razprave je bila namenjena postopkom sprejemanja Operativnega programa Evropske kohezijske politike 2021 – 2027 ter sredstvih, ki bodo v tem obdobju na voljo občinam.


Minister Jevšek je povedal, da je bil zadnji osnutek programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2021–2027 poslan Evropski komisiji in sedaj pričakujejo, da bo konca novembra potrjen tudi z njihove strani. Dodal je, da Sloveniji še vedno grozi izguba približno pol milijarde evrov, če program ne bo zaprt do novega leta.

Minister Jevšek je poudaril, da so pri pripravi programa sodelovali vsi resorji, predstavniki kohezijskih regij in lokalnih skupnosti, ki se jim je minister Jevšek za sodelovanje tudi zahvalil.

Razprava je potekala tudi o projektih preteklega finančnega obdobja 2014-2020, ki so se zaradi draginje in težav zaradi vojne v Ukrajini zaustavili ali upočasnili, kar pesti številne občine. Po besedah ministra Jevška si bo SVRK prizadeval, da bodo odobreni projekti izpeljani in da bodo izkoriščena vsa evropska sredstva iz obdobja 2014–2020, ki morajo biti počrpana do 31. 12. 2023. Določene ukrepe za omilitev tovrstnih težav pa pripravlja tudi Evropska komisija.

 

S strani predstavnikov združenj so bile izpostavljene težave občin pri izvajanju zakonskih nalog v prvi polovici leta, in sicer zaradi vseh podražitev. Stroški so se tako v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu povečali vsaj za 15 odstotkov. Za to povečanje stroškov je treba nujno zagotoviti tudi ustrezno financiranje. Ne gre pa pozabit na dejstvo, da so pogajanja med sindikati javnega sektorja in Vlado RS v sklepni fazi in tudi na tem področju se obeta povečanje stroškov. Hkrati s tem pa so župani ponovno podali zahtevo, da se pristopi k odpravi nesorazmerji med plačami županov in javnimi uslužbenci. Na to ZOS opozarja že več let.

 

                                               * * *

 


< V DS RS OBLIKOVANA POBUDA ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O KATASTRU NEPREMIČNIN