12.01.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

CENTRI ZA SOCIALNO DELO PREHAJAJO NA NOV INFORMACIJSKI SISTEM

Ljubljana, 12. 1. 2012 - Potem ko se je z novim letom začela uveljavljati nova socialnovarstvena zakonodaja, po kateri naj bi sistem socialnih transferov postal bolj pregleden in pravičen, centri za socialno delo v tem tednu postopno prehajajo na nov informacijski sistem za odločanje o pravicah iz javnih sredstev, imenovan ISCSD 2, in začenjajo z vnašanjem vlog.


 

 

Na

ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve menijo, da bo nov informacijski

sistem za odločanje o pravicah iz javnih sredstev izpolnil pričakovanja.  Gre za prvi tovrstni projekt v evropskem

prostoru in bo lahko zgled tudi drugim evropskim državam, ki imajo podoben

sistem socialnih transferov kot Slovenija. 

Do

zamude uporabe sistema je prišlo zlasti zaradi sprejetja interventnega zakona

proti koncu lanskega leta. Ta je spremenil nekatere ključne parametre, vgrajene

v aplikacijo. Po interventnem zakonu se je osnovna višina minimalnega dohodka,

kot je bila načrtovana z novo socialno zakonodajo, znižala z načrtovanih 288

evrov za odraslo samsko osebo na 260 evrov. Tudi zaradi tega je bilo treba v

zadnjem hipu poseči v že pripravljene rešitve.

Na

ministrstvu se zavedajo, da bo prehodno obdobje nekaj časa trajalo in da tako

zahtevna informacijska podpora ne more biti idealno izpeljana čez noč.

Zagotovili so, da so poskrbeli za vse varovalne mehanizme, da prejemniki

transferov ne bodo oškodovani.

Centri

za socialno delo bodo prednostno odločali o vlogah, ki se nanašajo na denarno

socialno pomoč. Potem bodo vključili pravice, o katerih bomo presojali po

uradni dolžnosti, nato pa še vse ostale.

Koordinator

projekta e-sociala z ministrstva za javno upravo je opozoril, da gre za velik

sistem, ki povezuje 37 podatkovnih virov in 22 institucij. Vsi ti viri so zelo

heterogeni tako iz tehničnega kot vsebinskega in organizacijskega vidika. V tem

primeru so z ministrstvom za delo sodelovali zlasti pri zagotavljanju

komunikacijskega kanala, preko katerega dobivajo potrebne podatke za odločanje.

Zagotovil je, da so ves čas pazili na to, da se osebni podatki ustrezno

varujejo in da so možnost kakršnih koli zlorab zmanjšali na najmanjšo možno

mero.

Na

ministrstvu so pojasnili, da sta nadgradnjo obstoječega sistema pripravila

Konzorcij ISA-IT in RAIS ter Comland d. o. o. Sredstva zanjo do zdaj skupno

znašajo 1.298.934 evrov. Gre za sredstva iz proračuna ministrstva.

Z

novim letom se je začela uveljavljati socialna reforma. V skladu z zakonom o

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je treba vse pravice uveljavljati na

centru za socialno delo. V skladu z zakonom o socialnovarstvenih prejemkih pa

je denarna socialna pomoč v dveh višinah. Trajno nezmožni za delovno aktivnost

ali starejši bodo skupaj z varstvenim dodatkom dobili 450 evrov. Za začasne

prejemnike denarne socialne pomoči pa je bil sicer predviden znesek 288 evrov,

vendar bo zaradi interventnega zakona ta znesek 260 evrov.

Informacijska

pooblaščenka ob tem zagotavlja, da bo skrbno nadzirala uporabo novega

informacijskega sistema in že za prihodnji teden napoveduje prvo inšpekcijo, v

kateri bodo preverili, kako sistem v resnici deluje.  Preverili bodo, ali je spoštovano načelo

sledljivosti in ali so v sistemu res tisti podatki, ki jih dopušča zakon. Predvsem

bodo nadzirali pravice do dostopa do podatkov in nelegitimne vpoglede v bazo

podatkov. Tudi tisti, ki bodo zakonito imeli dostop do podatkov, bodo lahko

vanje pogledali le takrat, ko bodo imeli stranko.  Vsi javni uslužbenci naj se zavedajo, da bodo

redno pregledovali sledljivost v bazah, opozarja informacijska pooblaščenka.


< POJASNILO MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE IN MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE K IZVAJANJU ZAKONA O DODATNIH INTERVENTNIH UKREPIH ZA LETO 2012 V POVEZAVIZ OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM