08.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

BRUSELJ ZA VEČJO VLOGO LOKALNIH SKUPNOSTI V MEDNARODNI RAZVOJNI POLITIKI

Bruselj, 8. 10. 2008 - Evropska komisija je danes predlagala vzpostavitev strukturiranega dialoga z lokalnimi oblastmi, s katerim naj bi okrepili njihovo sodelovanje pri snovanju in izvajanju mednarodne razvojne politike. Vse več občin in regij namreč financira lastne projekte razvojnega sodelovanja.


Evropski komisar za razvoj Louis Michel je v zvezi s tem povedal, da predstavlja povezovanje med državljani na lokalni ravni v Evropi in lokalnim prebivalstvom v državah v razvoju osrčje razvojne politike. Veliko število lokalnih oblasti že izvaja projekte razvojnega sodelovanja skupaj z lokalnimi partnerji v državah v razvoju. Rezultati teh projektov so impresivni - majhne naložbe prinesejo sorazmerno velike rezultate. Evropska komisija v ta namen predlaga vrsto ukrepov. Skozi strukturiran dialog naj bi si tako lokalne oblasti izmenjevale izkušnje v mednarodnih razvojnih projektih in okrepile medsebojno sodelovanje. Komisija zato predlaga, da bi se enkrat letno srečale pod okriljem Odbora regij.

 

Bruselj predlaga tudi vzpostavitev posebne informacijske borze v obliki spletne strani, ki naj bi povezala lokalne oblasti, ki iščejo pomoč in tiste, ki jim lahko pomagajo. Lokalne oblasti bi se morale v svojih dejavnostih na področju razvojnega sodelovanja držati enakih načel kot države donatorke.

 

* * *


< DANES ZAČETEK EVROPSKEGA TEDNA REGIJ IN MEST