14.08.2014 Starost: 8 let

BRUSELJ BO SPROSTIL 183 MILIJONOV EVROV EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 13. 8. 2014 - Potem ko je Evropska komisija marca Sloveniji začasno zaustavila plačila nekaterih evropskih sredstev, je sporočila, da jih delno sprošča. Od skupaj 401 milijona evrov začasno ustavljenih plačil za evropske projekte, za katere so iz proračuna že založili sredstva, bo Slovenija iz Bruslja v kratkem prejela 183 milijonov evrov.


Evropska komisija je plačila evropskih sredstev marca Sloveniji začasno zaustavila zaradi ugotovljenih napak iz leta 2012 v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture ter operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, so sporočili iz vladne službe za razvoj in kohezijsko politiko.

 

Zaustavljena plačila komisija zdaj delno sprošča. O tem, koliko izplačil je komisija zaustavila, so se pojavljali različni podatki, v vladni službi pa navajajo, da gre za skupaj 401 milijon evrov začasno ustavljenih plačil za evropske projekte, za katere je slovenski proračun že založil sredstva.

 

Slovenija bo iz bruseljske blagajne v kratkem prejela 183 milijonov evrov, preostanek zadržanih sredstev pa bo komisija sprostila, ko bo dokončno preverila, ali je Slovenija ustrezno izvedla vse zahtevane ukrepe. Slovenija si bo še naprej prizadevala, da bi bilo to čim prej, so pojasnili v vladni službi.

 

Z Ministrstvom za finance pozdravljajo odločitev komisije o sprostitvi sredstev, ki so jo sicer pričakovali že prej in za katero so si v zadnjih mesecih aktivno prizadevali. Urad za nadzor proračuna je konec aprila v Bruselj poslal odgovor na osnutek revizijskega poročila komisije, na podlagi katerega so Sloveniji začasno zadržali plačila.

 

Končno revizijsko poročilo komisije je Slovenija prejela konec junija, na njegovi podlagi pa so pripravili ukrepe, ki jih je komisija zahtevala v končnem revizijskem poročilu.

 

Pomisleki bruseljskih revizorjev se nanašajo na dva segmenta - na vprašanje ustreznosti uporabe pogojev (vpis v Inženirsko zbornico Slovenije) pri izvajanju javnih naročil in vprašanje ustreznosti oz. višine popravljalnih ukrepov. V prvem primeru gre za različno uporabo oz. zahtevo o roku izpolnjevanja poklicne kvalifikacije, v drugem pa za že predhodno ugotovljene nepravilnosti s strani slovenskih organov, kjer se stališča razlikujejo glede že izrečenih popravljalnih ukrepov, t.i. finančne korekcije in posledično višine zahtevanega vračila s strani upravičencev.

 

Začasna zaustavitev plačil iz bruseljske blagajne v slovenski proračun sicer ni vplivala oz. ne vpliva na izplačila upravičencem iz slovenskega proračuna. Proces izplačil iz slovenskega proračuna za evropske projekte tako teče nemoteno. V Sloveniji je namreč uveljavljen t.i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz državnega proračuna, ki se nato povrnejo iz Bruslja. Vse izdatke v preteklem in tekočem letu so zato že izplačali upravičencem, so še pojasnili v vladni službi.

 < NA LOKALNIH VOLITVAH NE BO GLASOVANJA PO POŠTI IZ TUJINE