05.09.2017 Starost: 3 let

BREZPLAČNE INTERNETNE POVEZAVE V SREDIŠČIH JAVNEGA ŽIVLJENJA - PROJEKT WiFi4EU

Ljubljana, 5. 9. 2017 - Kompetenčni center za širokopasovno infrastrukturo - BCO Slovenija se bo v okviru projekta WiFi4EU pridružil pobudi Evropske Komisije, s katero bo spodbujena vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo državljanom omogočala brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja.


Kompetenčni center za širokopasovno infrastrukturo – BCO (Broadband Competence Office) Slovenija je enotna kontaktna točka Ministrstva za javno upravo za obveščanje državljanov, lokalnih skupnosti, operaterjev elektronskih komunikacij in drugih zainteresiranih deležnikov v zvezi s sofinanciranjem gradnje širokopasovne infrastrukture na belih lisah, v zvezi s projektom vzpostavitve brezžičnih točk (WiFi4EU), pa tudi v zvezi z drugimi projekti gradnje širokopasovne infrastrukture. 

V okviru naših prizadevanj za transparentnost delovanja na EU ravni, temelji vzpostavitev BCO Slovenija na ideji, da bo v vsaki državi članici vzpostavljena enotna kontaktna točka, ki bo ponujala informacije v zvezi s problematiko širokopasovne infrastrukture. Naloga lokalnega BCO je sodelovanje z BCO-jem na EU nivoju in v okviru možnosti obveščanje in svetovanje lokalnim skupnostim, državljanom ter podjetjem. Nudil bo tudi podporo predstavnikom lokalnih in regionalnih oblasti, z namenom čim učinkovitejšega vlaganja v širokopasovno infrastrukturo s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter po možnosti v kombinaciji z drugimi finančnimi instrumenti (CEF).

Več o nalogah BCO Slovenija in projektu WiFi4EU.

 


< PREDSTAVITEV REZULTATOV ANALIZE 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE