01.10.2013 Starost: 7 let

BOLJ KOT ZDRUŽEVANJE OBČIN POTREBNO USTANAVLJANJE POKRAJIN

Ljubljana, 1. 10. 2013 – Udeleženci današnjega posveta z naslovom »Ali potrebujemo občine?«, ki je potekal v Državnem svetu RS, so se strinjali, da je predlog združevanja občin pripravljen brez celostne strategije razvoja lokalne samouprave. Združevanje, če bi do njega že prišlo, bi moralo temeljiti na strokovnih argumentih in soglasju ljudi. Poudarili so, da Slovenija bolj kot združevanje občin Slovenija potrebuje pokrajine.


Predsednik DS Mitja Bervar je poudaril, da krize niso povzročile občine, saj so prav občine tiste, ki v kriznih časih še vedno izvajajo investicije. Poudaril je, da se je treba reforme lokalne samouprave lotiti s celostno strategijo in strokovnimi argumenti. Prav tako pa jim je treba zagotoviti finančno avtonomijo oz. samostojnost odločanja pri pridobivanju in porabi finančnih sredstev.

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je med drugim je izpostavil, da so občine z manj kot 5000 prebivalci v povprečju bistveno manj zadolžene od večjih. Poudaril je tudi, da imajo občine v državah EU v povprečju manj prebivalcev kot v Sloveniji. Dodal je, da predlog o združevanju občin ne temelji na nobeni analizi ali izvedeni študiji in, da večje občine ne bodo nadomestile pokrajin.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije Ivan Žagarja je povedal, da so med primerljivimi evropskimi državami najbolj uspešne tiste z najbolj razvito lokalno samoupravo. Ravno kriza je priložnost za korak naprej na tem področju, vendar pa s celostno strategijo lokalne samouprave in ne z idejo o ukinjanju občin kar čez noč. Povedal je tudi, da ga pri predlagani zakonodaji, v katero sodita tudi predlog sprememb zakona o financiranju občin in predlagana obdavčitev nepremičnin, skrbi zlasti finančni del, saj bi lahko občine izgubile kar petino sredstev, s tem pa bi se razvoj v njih zaustavil.

Predsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Jernej Verbič je povedal, da ne podpira "ukinjanja občin čez noč". Dodal je, da se bo njihovo združevanje v Sloveniji verjetno začelo, vendar se ne bi smelo izvajati "čez noč", pač pa ob soglasju ljudi. Mnenja je tudi, da Slovenija ravno zaradi velikega števila občin Slovenija potrebuje drugo stopnjo lokalne samouprave v obliki pokrajin.

Strokovnjak s področja lokalne samouprave dr. Stane Vlaj je izpostavil potrebo po ustanovitvi pokrajin, saj so le-te ustavna kategorija, ki predstavlja širšo samoupravno lokalno skupnost, ki prevzame naloge, ki jih niso sposobne prevzeti manjše občine. V primeru, da bi prišlo do združevanja pokrajin, bi to moralo biti izvedeno s celovito reformo, ki bi ob teritorialnem vidiku upoštevala tudi druga področja lokalne samouprave.

Pravnik Ciril Ribičič je v svojem govoru izpostavil pomisleke iz preteklosti, ko je imela večina stroke dvome pri drobljenju občin in opozoril, da se ne sme zgoditi ista napaka s t.i. "horuk akcijo" združevanja. Nobena reforma ni poceni in pri združevanju občin bi gotovo nastali številni stroški, je povedal Ribičič in dodal, da v občinah dozoreva spoznanje, da bi Slovenija potrebovala pokrajine.

 

PREDSTAVITEV PREDSEDNIKA ZOS ROBERTA SMRDELJA

                                                      * * *

 

 


< SEPTEMBRSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKIH NOVIC