17.06.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

BO V SLOVENIJI ŠEST DO OSEM POKRAJIN

Ljubljana, 17.06.09 - Stališče prisotnih članov strateškega sveta za decentralizacijo in regionalizacijo je bilo, da je šest do osem pokrajin pravo izhodišče, je po seji sveta dejala ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Zlata Ploštajner. Dodala je, da se tudi premier Borut Pahor, ki je bil prej naklonjen trem razvojnim regijam, strinja s tem izhodiščem.


Ploštajnerjeva je na novinarski konferenci po včerajšnji seji sveta povedala, da so na prvi seji sveta razpravljali o tem, ali iti v ustanovitev razvojnih regij ali v ustanovitev pokrajin. "Včeraj smo, tudi na osnovi gradiva, prišli do spoznanja, da razvojne regije niso rešitev, ampak da je treba iti v ustanovitev ustavnih pokrajin," je pojasnila. Kot je zatrdila, sta Pahorja tako predstavljeno gradivo kot razprava na strateškem svetu prepričala, da je ustanovitev šest do osem pokrajin prava rešitev. Ob tem je poudarila, da razvojne regije niso oblika, ki jo potrebuje Slovenija, ker koncept razvojnih regij "preveč zanemari drugo stopnjo lokalne samouprave". Stališče članov sveta, je nadaljevala ministrica, je tudi bilo, da je potrebno na tej osnovi razdelati funkcionalno in finančno komponento ter organizacijsko-upravno komponento pokrajin, "da bi lahko potem opravili presojo in sprejeli odločitev o tem, kako se odločiti glede teritorialne komponente". Kot je pojasnila, so se tudi dogovorili, da bodo ustanovili ožjo delovno skupino, ki bo dodelala omenjene komponente pokrajin do naslednje seje sveta. Ta bo po besedah Ploštajnerjeve predvidoma septembra. Na novinarsko vprašanje, ali je potem še realno, da se bo obravnava paketa t.i. pokrajinske zakonodaje začela v začetku decembra, je ministrica odgovorila, da je možno, "da se bo procedura glede pokrajin podaljšala". Ob tem je poudarila, da je, preden nadaljujejo z nadaljnjimi koraki glede pokrajin, bolje vsebinsko dobro pripraviti izhodišča, "kot da zaradi hitenja dajemo v zakonodajni proces slabe stvari". Kot je povedala, se bo dinamika ustanavljanja pokrajin zamaknila. Po mnenju ministrice tudi ne bo izvedljivo, da bi bile leta 2010 hkrati lokalne in pokrajinske volitve. Na vprašanje, ali se bodo pokrajine sploh kdaj ustanovile, če ne bodo ustanovljene do leta 2011, pa je odgovorila, da "čas ni bil nikoli primeren, da bi kaj izpeljali do konca". Obenem pa je poudarila, da je zaveza politike, da jemlje projekt pokrajin resno ne glede na časovno dinamiko. Po njenem ni nemogoče vzpostaviti soglasja za ustanovitev pokrajin tudi v drugem času, saj je tudi opozicija za ustanovitev pokrajin. Ministrica je tudi pojasnila, da omenjena delovna skupina še ni dokončno oblikovana. Kot je dejala, jo bo vodil profesor na ljubljanski Pravni fakulteti Gorazd Trpin, najverjetneje v sodelovanju s Francem Gradom, prav tako profesorjem na ljubljanski Pravni fakulteti.


< POSVET NA TEMO 21. ČLENA ZFO IN METODOLOGIJA ZA IZRAČUN POVPREČNINE