09.11.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

ANEKS IN DOGOVOR O PLAČAH V JAVNEM SEKTORJU V VELJAVI

Ljubljana, 9. 11. 2010 - Danes začneta veljati aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor in dogovor o ukrepih na področju plač. Oba dokumenta pomenita začasno zamrznitev plač javnih uslužbencev. Zaradi spremenjenega kvoruma pa naj bi del sindikatov danes na ustavno sodišče vložil pobudo za presojo ustavnosti novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju.Aneks in dogovor je v petek, 5. 11. 2010, podpisalo šest sindikatov Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije ter Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti (Vir). Dokumenta sta bila v ponedeljek objavljena v uradnem listu.


Po petkovem podpisu je ministrstvo za javno upravo na podlagi pristopnih izjav preverilo, ali ti sindikati skupaj zastopajo vsaj 40 odstotkov zaposlenih v javnem sektorju, kar je po zadnji noveli zakona o sistemu plač v javnem sektorju pogoj za veljavno sklenitev aneksa. Zaradi spremenjenega kvoruma pa naj bi sindikati, vključeni v pogajalsko skupino pod vodstvom Janeza Posedija, danes na ustavno sodišče vložiti pobudo za presojo ustavnosti novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju.


Z aneksom se odprava tretje in četrte četrtine odprave plačnih nesorazmerij odlaga v dve zaporedni leti po letu, v katerem bo gospodarska rast presegla 2,5 odstotka. Po aneksu ne bo uskladitve osnovnih plač z inflacijo v prihodnjem letu, januarja 2012 pa bo do te prišlo le v primeru, če bi inflacija presegla dva odstotka, in sicer za razliko nad tem odstotkom.


Glede na dogovor se bo javnim uslužbencem regres za letni dopust v prihodnjih dveh letih izplačal na ravni letošnjega leta. Zaposlenim v obeh letih ne bo pripadal del plače za redno delovno uspešnost, za plačilo povečanega obsega dela pa bodo veljale omejitve.

 

* * *


< DELEGACIJA KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI NA DELOVNEM OBISKU V SLOVENIJI