03.04.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA JAVNI SEKTOR

dne 28.3.2009 je začel veljati Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi za javni sektor, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo.


Na podlagi določila 1. člena Aneksa, so se spremenile uvrstitve posameznih orientacijskih delovnih mest v plačnih skupinah D, H, in J.

Uvrstitve se do uskladitve kolektivnih pogodb dejavnosti uporabljajo neposredno.

Na podlagi ankesa, morajo uporabniki proračuna spremeniti oziroma uskladiti sistematizacije delovnih mest in izdati javnim uslužbencem ustrezne anekse h pogodbam o zaposlitvi oziroma odločbe z veljavnostjo od 28.3.2009 dalje.

 

 


< 20. REDNA SEJA VLADE RS