18.05.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA JAVNI SEKTOR PODPISAN

Ljubljana, 18. 5. 2012 - Anekse h kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in k pogodbam dejavnosti in poklicev je podpisalo 21 od 33 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Anekse je podpisalo dovolj sindikatov, da lahko začnejo veljati dan po uveljavitvi Zakona o uravnoteženju javnih financ.


Na

vladni strani sta podpisnika aneksa pet h kolektivni pogodbi za javni sektor in

aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti minister za pravosodje

in javno upravo Senko Pličanič in minister za finance Janez Ĺ ušteršič. Na

sindikalni strani je podpise k obema aneksoma prispevalo 21 sindikatov. Danes

so podpisali tudi anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, kjer so

sopodpisniki področni ministri. Podpise so prav tako prispevali vsi

reprezentativni sindikati, ki so pred tem podpisali dogovor o ukrepih na

področju plač.

Besedilo

aneksa pet h kolektivni pogodbi za javni sektor in aneksov k pogodbam

dejavnosti in poklicev, s katerimi so v kolektivne pogodbe za javni sektor

vnesli dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov javnih

uslužbencev, ki jih predvideva tudi zakon za uravnoteženje javnih financ, so

vlada in sindikati javnega sektorja usklajevali v preteklih dneh. 

Aneksi

bodo začeli veljati dan po uveljavitvi varčevalnega zakona, kar pa se bo lahko

zavleklo zaradi referendumske pobude o tem zakonu. Kvorum je bil dosežen, saj

ga morajo za veljavnost podpisati reprezentativni sindikati najmanj štirih

različnih dejavnosti v javnem sektorju, katerih skupno število članstva presega

40 odstotkov zaposlenih v javnem sektorju.


< SEJA VLADE